Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 28. 5. 2024 do 12. 6. 2024

Záměr pronájmu prostor určených k podnikání v areálu budovy zimního stadionu, ulice U stadionu č. p. 2777 v Havlíčkově Brodě

od 28. 5. 2024 do 28. 6. 2024

Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí(ho) Odboru vnějších a vnitřních vztahů MěÚ v Havlíčkově Brodě

od 28. 5. 2024 do 12. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na části silnic č. II/350, č. III/01838, č. III/03810 a vybraných místních komunikacích v obci Přibyslav, dle grafické přílohy

od 27. 5. 2024 do 11. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/19 v km 141,000 - 143,000, I/34 85,000 - 118,450 a I/38 v km 0,000 - 1,000 na trase Pelhřimov - Humpolec - Havlíčkův Brod v rozsahu grafické přílohy - etapa č. 2

od 27. 5. 2024 do 11. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK č. 209c v Hamrech, spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy

od 27. 5. 2024 do 11. 6. 2024

Územní rozhodnutí o umístění stavby: „Rekonstrukce distribučního vedení nn a vn Dolní Krupá, U Hřbitova, přípojka kvn, TS, knn“

od 27. 5. 2024 do 11. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na části silnic č. II/345, č. III/3456 a vybraných místních komunikacích v obci Golčův Jeníkov, dle grafické přílohy („Strongman 2024“)