Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 9. 4. 2024 do 24. 4. 2024

Oznámení o pokračování v řízení společného územního a stavebního řízení a seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí pro stavbu: „I/38 Havlíčkův Brod, most ev. č. 38 - 062“

od 9. 4. 2024 do 24. 4. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/34719, III/34714, III/34724, III/34715, spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy („Uzavírka silnice č. III/34719 v úseku kř. Valečov - Lučice“)

od 8. 4. 2024 do 23. 4. 2024

Doručení rozhodnutí o dodatečném povolení stavby "Nástavba nad garáží u rodinného domu č. p. 2191, ulice Stachanovská, Havlíčkův Brod " veřejnou vyhláškou z důvodu, že není známá adresa účastníků řízení Františka Halamáska, Josefa Halamáska a Marie Muzikářové

od 8. 4. 2024 do 29. 4. 2024

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 29. 4. 2024

od 5. 4. 2024 do 22. 4. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/35211 v km 0,335 Přibyslav (výjezd č. 1), na silnici č. III/03810 v km 10,644 (výjezd č. 16), na silnici č. III/03818 v km 1,360 (výjezd č. 17), na silnici č. III/03815 v km 2,546 Dlouhá Ves (výjezd č. 18) a na MK ul. Nádražní, Přibyslav (výjezd č. 3), spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy

od 5. 4. 2024 do 22. 4. 2024

Oznámení o uložení písemnosti - Michal Dominik Popovič, trvale bytem Havlíčkův Brod, Beckovského 1875

od 5. 4. 2024 do 22. 4. 2024

Oznámení o uložení písemnosti - Václav Kubát, trvale bytem Havlíčkův Brod, Reynkova 2612