Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 10. 6. 2024 do 25. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na vybraných místních komunikacích, dle grafické přílohy (stavební akce „St. úpravy MK - ulic Dobrovského, B. Kobzinové a P. F. Ledvinky, H. Brod“)

od 10. 6. 2024 do 25. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 12b v Havlíčkově Brodě v ul. Konečná, dle grafické přílohy

od 10. 6. 2024 do 17. 7. 2024

Zahájení řízení o Změně č. 4 ÚP Herálec

od 7. 6. 2024 do 24. 6. 2024

Územní rozhodnutí o umístění stavby a změně využití území: „Technická infrastruktura pro 20 RD, U zámku, 2. etapa - Věž, parcelace území na 20 stavebních parcel včetně umístění RD, veřejné prostranství pro dětské hřiště, základní technická a dopravní infrastruktura“

od 7. 6. 2024 do 24. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. tříd a vybraných MK v katastru obce Štoky, spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy

od 7. 6. 2024 do 24. 6. 2024

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci č. 29c v ul. Jihlavská u č. p. 478 a č. p. 92 v Havlíčkově Brodě, spočívající v instalaci SDZ č. B28 a VDZ č. V 12a, dle grafické přílohy

od 7. 6. 2024 do 24. 7. 2024

Zveřejnění návrhu Změny č. 3 ÚP Tis