Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 4. 12. 2023 do 19. 12. 2023

Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci p.p.č. 1741/22 v k. ú. Havlíčkův Brod v ul. Prokopa Holého mezi č.p. 1056, 3292 a 4305, spočívající v odstranění a instalaci SDZ a VDZ, dle grafické přílohy

od 4. 12. 2023 do 19. 12. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/150 v km 86,770 - 86,875 ul. Ledečská v Havlíčkově Brodě, dle grafické situace ("I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat - náhrada za místní úpravu provozu")

od 4. 12. 2023 do 31. 1. 2024

Dražební vyhláška 108977/N

od 4. 12. 2023 do 19. 12. 2023

Stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Za Pivovarem v Golčově Jeníkově, dle grafické přílohy

od 1. 12. 2023 do 11. 12. 2023

Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 11. 12. 2023

od 1. 12. 2023 do 18. 12. 2023

Záměr pronájmu části pozemku poz. parc. č. 2792/5 v k. ú. Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci

od 1. 12. 2023 do 12. 12. 2023

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2023, které se bude konat dne 12. 12. 2023