Úřední deska



Kategorie úřední desky

Výpis článků

od 4. 7. 2024 do 19. 7. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/34711, III/34719 a vybraných místních komunikacích v obci Lučice, dle grafické přílohy (z důvodu konání tradiční Lučické pouti)

od 4. 7. 2024 do 19. 7. 2024

Doručení oznámení o zahájení řízení o vydání souhlasu s realizací průzkumného vrtu v rozsahu pozemku parc. č. 727/26 v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu veřejnou vyhláškou z důvodu, že není znám účastník řízení

od 4. 7. 2024 do 19. 7. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Havlíčkově Brodě v ul. Reynkova, Machačova a Kokořínská, dle grafické přílohy („Oprava povrchu komunikace po havárii plynovodu ul. Reynkova, Havlíčkův Brod“)

od 3. 7. 2024 do 18. 7. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 205c v Havlíčkově Brodě v ul. Perknovská, dle grafické přílohy

od 3. 7. 2024 do 18. 7. 2024

Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu: „I/34 Rouštany, oprava propustku, Pohled, Rouštany“

od 3. 7. 2024 do 18. 7. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu ORP Havlíčkův Brod, a to na vybraných silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v místě uzavírky a na objízdné trase, dle grafické přílohy (stavební akce „Rozsochatec průtah“)

od 2. 7. 2024 do 17. 7. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na části místních komunikací č. 24d a 2a v Havlíčkově Brodě v ul. Horní, dle grafické přílohy