Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

Zobrazeno 27. 1. 2023 do 7. 2. 2023

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2023, které se bude konat dne 7. 2. 2023

Zobrazeno 27. 1. 2023 do 13. 2. 2023

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 13b v obci Havlíčkův Brod v ul. Kyjovská, v rozsahu dle grafické přílohy

Zobrazeno 27. 1. 2023 do 13. 2. 2023

Záměr pronájmu části pozemku pozemková parcela č. 1873/5 v k. ú. Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci

Zobrazeno 26. 1. 2023 do 10. 2. 2023

Stanovení místní úpravy provozu na silnici první třídy I/34 v cca km 116,709 - 116,741 provozního staničení v Havlíčkově Brodě na ulici Humpolecká v místě před vjezdem a výjezdem do areálu hasičské stanice HZS Havlíčkův Brod, v rozsahu grafické přílohy

Zobrazeno 26. 1. 2023 do 10. 2. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 113c, 17c, 2a a 1a v Havlíčkově Brodě na Smetanově a Havlíčkově náměstí, v ulici Horní a Dolní, dle grafické přílohy

Zobrazeno 24. 1. 2023 do 20. 3. 2023

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Zobrazeno 24. 1. 2023 do 8. 2. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na vybraných místních komunikacích v obci Česká Bělá z důvodu rekonstrukce na vodovodním řádu v rámci akce "Česká Bělá, rekonstrukce vodovodu čp. 222 – čp. 231", dle grafické přílohy