Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 5. 4. 2024 do 13. 5. 2024

Zahájení řízení o Změně č. 2 ÚP Květinov

od 4. 4. 2024 do 19. 4. 2024

Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na MK č. 140c ul. U Školy naproti č. p. 4277 v Havlíčkově Brodě, spočívající v instalaci VDZ č. V 12a dle grafické přílohy

od 4. 4. 2024 do 19. 4. 2024

Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na MK č. 157c ul. Wolkerova, na MK č. 81c ul. Nad Tratí, na MK č. 97c ul. Příčná, na MK č. 40b ul. Zahradnického a na MK č. 190c ve Šmolovech, spočívající v instalaci SDZ dle grafické přílohy

od 4. 4. 2024 do 19. 4. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/34714 v km 0,395 - 0,445 v k. ú. Radostín u Havlíčkova Brodu, spočívající v instalaci PDZ dle schéma B/1 a C/1

od 4. 4. 2024 do 25. 4. 2024

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 25. 4. 2024

od 3. 4. 2024 do 18. 4. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na vybrané MK a VPÚK p.p.č. 1131, 1143/1, 1132 v k. ú. a obci Věž, spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy („Rekonstrukce mostu přes Perlový potok“)

od 3. 4. 2024 do 18. 4. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 38b v Havlíčkově Brodě v ul. Vrchlického, dle grafické přílohy