Městský úřad

Projekty podpořené EU

Výpis článků

Stavební úpravy Základní školy V Sadech

Havlíčkův Brod Územní plán - jednotný standard

Odborné učebny základní školy Konečná, Havlíčkův Brod

Zelená střecha ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod

Zelená střecha ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod

Mokřady Frantalský Šprunk na pozemku parc. č.449/1 v k.ú.Termesivy

Liniová výsadba v k.ú. Havlíčkův Brod – od Soprovy kaple po samotu u Jůzlů

Rekonstrukce malé vodní nádrže na pozemku parc. č. 454 v k. ú. Perknov

Rekonstrukce požární nádrže v Termesivech

Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Havlíčkův Brod

Vybudování MŠ Havlíčkův Brod Konečná

Denní stacionář Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rekonstrukce chodníků – lokalita Výšina, Havlíčkův Brod

Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova

Rekonstrukce chodníků - ul. Kokořínská a Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod

Nová učebna ZŠ Konečná – brána do světa jazyků

Komunitní plánování sociálních služeb v letech 2017 – 2019

Podpora vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brod II

Rekonstrukce střešního pláště Štáflovy chalupy

Základní škola Nuselská – přírodovědné centrum

Postranní menu