Městský úřad

Projekty podpořené EU

Výpis článků

Protipovodňová opatření pro město a ORP Havlíčkův Brod

Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod - vybavení sběrného dvora

Tvorba strategických dokumentů pro město Havlíčkův Brod

Územní studie veřejného prostranství, Havlíčkův Brod

Analýza rizik starých ekologických zátěží „Zetor“ a „Cihlář“ v katastru města Havlíčkův Brod

Cyklostezka podél I/38, Havlíčkův Brod, Masarykova

Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Havlíčkův Brod

Podpora sociální práce ve městě Havlíčkův Brod

Podpora vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brod

Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti TC ORP Havlíčkův Brod

Revitalizace významné sídelní zeleně v Havlíčkově Brodě 2014 - 2015

Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 – 4

Revitalizace zeleně v ulicích Rozkošská, U Cihláře, U Vlkovska

Odbahnění a celková rekonstrukce vodního díla Jilemník

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod

Hřbitov – Revitalizace zeleně

Revitalizace rybníku ve Svatém Kříži

Rekonstrukce objektu č. 311 Havlíčkův Brod na chráněné bydlení

Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkov, Havlíčkův Brod

Postranní menu