Podpora vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brod IIPodpora vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brod II

Partner projektu: Město Havlíčkův Brod

Realizátor: Královská stezka o.p.s.

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009029

 

Zaměstnanci MAP II pro ORP Havlíčkův Brod

Nikola Krupičková (kontakt: 731 111 882)
Tereza Chalupová (kontakt: 731 177 745)
Kontaktní email: kralovska-stezka%z%seznam.cz
 

Projekt Místních akčních plánů vzdělávání II navazuje na ukončený projekt Místní akční plán vzdělávání I. 

Projekt je zaměřen na podporu společného plánování a sdílení aktivit v území SO ORP Havlíčkův Brod. V projektu bude kladen důraz na spolupráci a výměnu zkušeností pedagogů, včetně dalšího vzdělávání, které bude formou výuky předáváno dětem/žákům z území. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. V projektu jsou plánovány aktivity a činnosti tak, aby mohly školy a další související organizace rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. 

http://kralovska-stezka.cz/cs/map-ii/


 
Zodpovídá: Květa Lutnerová
Vytvořeno / změněno: 26.10.2018 / 26.10.2018