Nová multifunkční učebna na ZŠ ŠtáflovaProjekt:  „ Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova“

spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004028

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Název strukturálního fondu: Evropský fond pro regionální rozvoj

Výzva č. 47 - IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL)

Specifický cíl: 2.4. – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Celkové způsobilé výdaje projektu:

11 095 247,75 Kč

Dotace (EU, národní zdroje)

  9 985 722,97 Kč

Spolufinancování města:

 1 109 524,78 Kč

Cíl projektu

V projektu je řešena výstavba nové multifunkční učebny na ZŠ Štáflova. Týkající se Základní školy Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, se sídlem Štáflova 2004, Havlíčkův Brod 580 01. Cílem projektu je zřízení nové multifunkční učebny, pořízení vybavení a digitálních technologií. Zabudování nové výtahové technologie do stávající výtahové šachty, která zajistí bezbariérový přístup školy. Ve vazbě na hlavní zaměření projektu bude realizována aktivita spojená se zajištěním konektivity školy.

 
Zodpovídá: Ing. Hana Lánová
Vytvořeno / změněno: 29.4.2020 / 29.4.2020