Analýza rizik starých ekologických zátěží „Zetor“ a „Cihlář“ v katastru města Havlíčkův Brod 

„Analýza rizik starých ekologických zátěží „Zetor“ a „Cihlář“ v katastru města Havlíčkův Brod“ je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.24/0.0/0.0/15_007/0000798


Název operačního programu:  Operační program životní prostředí 2014-2020
Název strukturálního fondu EU: Fond soudržnosti
Číslo prioritní osy: 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Specifický cíl: 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
Číslo výzvy:  7

Datum zahájení realizace projektu: 5.9.2017
Datum ukončení realizace projektu: 31.10.2018

Celkové způsobilé výdaje projektu               

1 101 826 Kč s DPH

Dotace z Fondu soudržnosti              

   936 552 Kč s DPH (85%)

Spoluúčast města Havlíčkův Brod        

   165 274 Kč s DPH (15%)

 

Předmětem projektu je provedení průzkumných prací a zpracování analýzy rizik pro dvě lokality na území města Havlíčkův Brod. Realizací projektu dojde ke zvýšení připravenosti sanací starých ekologických zátěží.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: město Havlíčkův Brod

Zodpovídá: Ing. Renata Horáčková
Vytvořeno / změněno: 15.9.2017 / 5.4.2018