Základní škola Nuselská – přírodovědné centrum 

Projekt:  „ Základní škola Nuselská – přírodovědné centrum“

je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003701

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Název strukturálního fondu: Evropský fond pro regionální rozvoj

Výzva č. 47

Specifický cíl: 2.4. – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

 

Zodpovídá: Ing. Marie Kudrnová
Vytvořeno / změněno: 23.7.2018 / 23.7.2018