Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 – 4 

Projekt z Operačního programu Životní prostředí
Prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)
Výzva: 50. výzva OPŽP

Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 – 4

Registrační číslo CZ.1.02/6.5.00/13.20359

Příjemce podpory

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

 

 

Celkové výdaje na projekt

3.243.872,85

 

 

Celkové nezpůsobilé výdaje

130.365,85

Celkové způsobilé výdaje

3 113 237,05

Podpora OPŽP celkem

2.334.927,75 (75%)

Podpora (příspěvek) z ERDF/FS

2.179.265,90 (70%)

Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)

155.661,85 (5%)

Spolufinancování ze zdrojů obecních rozpočtů

778.309,30 (25%)

Zodpovídá: Ing. Tereza Dejmalová
Vytvořeno / změněno: 9.3.2015 / 9.3.2015