Městský úřad

Projekty podpořené EU

Výpis článků

Implementace a vyhodnocování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod

Výměna mezinárodních zkušeností a dobré praxe v sociální oblasti

Územní plán Havlíčkův Brod

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod

II. - Řešení elektronické spisové služby ORP Havlíčkův Brod a obcí ve spádovém obvodu

Snížení energetické náročnosti objektů

Za krásami a historií Havlíčkova Brodu

Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce

Revitalizace středu města Havlíčkův Brod

Hřbitov sv. Vojtěcha – revitalizace zeleně

Úprava vodoteče a okolí mezi ulicemi Rozkošská a Havlíčkova

Dětské hřiště Kalinovo nábřeží, Havlíčkův Brod

Dětské hřiště Jihlavská, Havlíčkův Brod

Areál veřejných sportovišť Plovárenská, Havlíčkův Brod

Novostavba zázemí pro konání kulturních akcí a požární zbrojnice v místní části Suchá

Tělocvična u Základní školy V Sadech

Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Postranní menu