Revitalizace středu města Havlíčkův Brod 

Číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/02.00759

Číslo účtu: 43-4046780207/0100

Skutečné finanční náklady projektu
Hodnoty po realizaci a ukončení projektu

Příjemce podpory

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

 

Celkové náklady projektu

83.734.378,00

Způsobilé náklady projektu

66.336.216,00

Dotace celkem  - 60,74%

40.242.376,31

Z toho - podíl EU – 55,81%

36.976.994,89

- podíl z národních veřejných zdrojů – 4,93%

3.265.381,42

Spolufinancování - Město Havlíčkův Brod

26.093.839,69

 

Realizace

08/2009–05/2011

Zahájení fyzické realizace projektu

05.08.2009

Dokončení

23.05.2011

Termín uvedení do předčasného užívání

12/2010

Termín uvedení do trvalého provozu

06/2011

Slavnostní otevření

24.06.2011

Termín předložení ZMZ a ŽoP

15.07.2011

Termín obdržení dotace na účet –     6.076.407,54 Kč

28.01.2010

Termín obdržení dotace na účet –   28.072.824,29 Kč

18.10.2010

Termín obdržení dotace na účet –     4.044.829,07 Kč

18.02.2011

Termín obdržení dotace na účet –     2.048.315,41 Kč

15.11.2011

Zodpovídá: Ing. Marie Kudrnová
Vytvořeno / změněno: 29.4.2009 / 26.7.2016