II. - Řešení elektronické spisové služby ORP Havlíčkův Brod a obcí ve spádovém obvodu 

Projekt z Integrovaného operačního programu

Zprostředkující orgán MV ČR

 

Název projektu:

 

"II. - Řešení elektronické spisové služby ORP Havlíčkův Brod a  obcí ve spádovém obvodu"

 

Registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/06.06698

 

Název operačního programu: Integrovaný operační program

Číslo operačního programu:  CZ.1.06

Název prioritní osy:  Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence

Číslo prioritní osy: 6.2

Číslo oblasti podpory: 6.2.1

Název oblasti podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě

Číslo výzvy: 06

Název výzvy: Technologická centra a elektronické spisové služby v území

Příjemce podpory

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Skutečné finanční náklady projektu

Celkové náklady projektu po realizaci VŘ

1 532 364,00 Kč

Uznatelné náklady po výběrovém řízení – 100 %

1 416 924,00 Kč

Neuznatelné náklady

115 440,00 Kč

Náklady celkem

1 532 364,00 Kč

z toho: podíl EU – 85 % ze způsobilých nákladů

1 204 385,40 Kč

Spolufinancování - Město Havlíčkův Brod

327 976,60 Kč

– 15 % z celkových uznatelných nákladů

212 536,60 Kč

- neuznatelné náklady (technická podpora)

115 440,00 Kč

 

Přípravná fáze projektu

01/2010 – 05/210

Podání žádosti o dotaci

5/2010

Hodnocení žádosti ze strany CRR a OSF MV ČR

6/2010 – 1/2011

Oznámení o přidělení dotace

2/2011

Fyzická realizace projektu

2/2011 – 6/2011

Ukončení projektu

30. 6. 2011

Termín předložení ZMZ a ŽoP

do 30.7. 2011

Termín obdržení dotace na účet

předpoklad 11/2011

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Horáček
Vytvořeno / změněno: 22.2.2011 / 22.2.2011