Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod 

Název projektu
 
Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod.
reg. číslo projektu  CZ.1.11/3.2.00/19.01282

Na projekt byla poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 11. 3.2 Rozvoj regionálních středisek
www.jihovychod.cz


Budova Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod.

Příjemce podpory

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

 

 

Celkové předpokládané náklady

 

4 653 077,00 Kč

Celkové způsobilé náklady

4 649 077,00 Kč

Celkové nezpůsobilé náklady

4 000,00 Kč

Dotace – způsobilé náklady

 

Z toho: příspěvek ze SF (ERDF) – 70 %

           3 254 353,90 Kč                                   

Zdroje žadatele – 30 %

1 394 723,10 Kč

                                                                              

Předložení žádosti o dotaci

09.12.2011

Vedení, řízení, administrace projektu

10/2011 až 10/2013

Zadávací řízení na dodavatele stavby

únor 2013

Zadávací řízení na dodavatel vybavení rekonstruované části

červen 2013

Fyzická realizace projektu

4/2013 – 8/2013

Vybavení rekonstruovaných částí nábytkem

8/2013

Dokončení realizace projektu

30. 9. 2013

Slavnostní otevření rekonstruované části objektu

říjen 2013

Předložení závěrečné MZ a podání žádosti o platbu

10/ 2013Stručné informace o projektu.

Cílem projektu je zkvalitnění života seniorů v pobytovém zařízení sociálních služeb Domov pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, který Město Havlíčkův Brod vybudovalo v roce 2002.
Za dobu užívání objektu se zjistilo, že některé jeho části se nedají plně využívat během celého roku a jiné jsou nekoncepčně řešeny vzhledem k poskytování pobytové služby.

V rámci původní stavby byly projektovány a vybudovány dvě velké otevřené terasy, které jsou klienty využívány pouze v několika teplých letních dnech. Záměrem projektu je tyto prostory "uzavřít" a tak vytvořit celoročně využívané prostory určené ke společnému setkávání a ke společenským aktivitám zde žijících seniorů.


Otevřené terasy budovyPohled na otevřené terasy před rekonstrukcíOtevřené terasy uvnitř budovy před rekonstrukcíOtevřené terasy uvnitř budovy před rekonstrukcíOtevřené terasy uvnitř budovy před rekonstrukcí v letním období


Druhou oblastí rekonstrukce bude přestavba dlouhodobě nevyužívaného lékařského a sesterského pokoje na dva moderně vybavené pokoje (polohovací postele, polohovací křesla, bezbariérová koupelna pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, vybavení ventilací s klimatizační jednotkou). Tyto pokoje budou po realizaci projektu splňovat přísné standardy.

Realizací projektu dojde ke zvýšení komfortu a zkvalitnění společných prostor a zvýšení počtu klientů u služby "Domov pro seniory". Realizované úpravy budou sloužit pro cílovou skupinu minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Projekt tak přispěje ke zlepšení služeb pro seniory ve městě Havlíčkův Brod.

 
Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

V měsíci říjnu 2011 byla zahájena příprava projektu. S Úřadem regionální rady soudržnosti regionu v Jihlavě a odborem sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina, byl konzultován projektový záměr v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy z ROP, prioritní osy 3.2 Rozvoj regionální středisek - sociální péče. Pro přípravu a realizaci projektu byl jmenován projektový tým.

Zastupitelstvem města byl požadavek projednán a bylo uloženo zahájit přípravu projektu. Vypracování projektové studie a následně také projektové dokumentace včetně rozpočtu bylo zadáno a v PD byly řešeny požadované stavební úpravy, které spočívají v rekonstrukci objektu ve 2. nadzemním podlaží, kde dojde k novému dispozičnímu řešení stávajících prostor. Místnost dlouhodobě nevyužívaného sesterského a lékařského pokoje bude upravena na dva dvoulůžkové pokoje pro 4 nové klienty Domova pro seniory. Provedením zasklení (uzavření) dvou lodžií na každé straně podlaží se vytvoří dvě nové komunitní místnosti, které budou sloužit k setkávání seniorů. Nově bude řešena klimatizace pro dva nové pokoje pro klienty. Dále dojde k rozdělení stávající místnosti WC ženy a WC muži na dvě nová WC pro tělesně postižené a na prostor pro skladování materiálu.

Projekt je jednoetapový a bude vypořádaný jednou žádostí o platbu po ukončení projektu. Realizaci projektu z hlediska vedení, řízení a administrace projektu bude po celou dobu jeho realizace zajišťovat jmenovaný projektový tým v souladu s platnými podmínkami ROP NUTS 2 JV pro příjemce dotace.
Hlavní stavební práce budou dokončeny v srpnu 2013. Po ukončení fyzické realizace projektu bude v září 2013 provedeno celkové vyúčtování a předložení závěrečné monitorovací zprávy se žádostí o platbu na Úřad regionální rady soudržnosti regionu v Jihlavě. Slavnostní otevření rekonstruovaného objektu Domova pro seniory je plánováno na říjen 2013.

Zodpovídá: Ludmila Vališová
Vytvořeno / změněno: 15.8.2013 / 15.8.2013