Dětské hřiště Kalinovo nábřeží, Havlíčkův Brod 

Projekt z ROP NUTS 2 Jihovýchod

Dětské hřiště Kalinovo nábřeží, Havlíčkův Brod

Registrační  číslo CZ.1.11/3.2.00/01.00360

Skutečné finanční náklady projektu
Hodnoty po realizaci a ukončení projektu

Příjemce podpory

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

 

Celkové náklady projektu

1 986 352,00 Kč

Způsobilé náklady po výběrovém řízení – 100 %

1 986 352,00 Kč

Dotace celkem  - 70 %

      1 390 446,40 Kč

z toho: podíl EU – 64,32 %

1 277 621,60 Kč

            Národní podíl – 5,68 %

112 824,80 Kč

Spolufinancování - Město Havlíčkův Brod – 30 %

595 905,60 Kč

 

Fyzická realizace projektu

2/2009 – 9/2009

Slavnostní otevření dětského hřiště

1. 9. 2009

Ukončení projektu

9/2009

Termín uvedení do trvalého provozu

9/2009

Termín předložení ZMZ a ŽoP

16. 10. 2009

Termín obdržení dotace na účet

11/2009

 

Zodpovídá: Radim Tregler
Vytvořeno / změněno: 24.11.2008 / 24.11.2008