Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce 

Projekt z Operačního programu Životní prostředí

Prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)

Primární oblast podpory: 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny

Výzva: 6. výzva OPŽP

http://www.sfzp.cz/

http://www.opzp.cz/

Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce

Registrační  číslo  CZ.1.02/6.4.00/08.03551

Cihlarsky potok

Příjemce podpory

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

 

Celkové výdaje na projekt

51 104 023

celkové nezpůsobilé výdaje

6 245 815

celkové způsobilé výdaje

44 858 208

podpora OPŽP celkem

40 372 388

podpora (příspěvek) z ERDF/FS

38 129 478

spolufinancování ze zdrojů SR - SFŽP

2 242 910

spolufinancování ze zdrojů obecních rozpočtů

10 731 635

 

Realizace

3/2010 – 04/2013

Zahájení

01.03.2010

Dokončení

30.04.2013

 

Zodpovídá: Radim Tregler
Vytvořeno / změněno: 21.7.2009 / 27.7.2009