Na křižovatce silnic Kyjovská a I/38 bude ve dnech:

29. dubna - 31. srpna 2024

z důvodu provádění úprav pro vybudování přechodu pro chodce a osazení křižovatky světelnou signalizací omezen provoz.
Komunikace I/38 bude zúžená pouze na dva jízdní pruhy pro každý směr jízdy.  Na silnici I/38 bude umístěna světelná signalizace, která bude řídit provoz opravovaným úsekem. Z ulice Kyjovská nebude možné vyjíždět na silnici I/38, část ulice bude jednosměrná ve směru k ulici Konečná.

Provozu MHD a veřejné linkové dopravy se omezení nedotknou.

 

Odbor dopravy
MÚ Havlíčkův Brod
kontakt p. Nováková 569 497 309

Postranní menu