Městský úřad

Projekty podpořené Krajem Vysočina

Výpis článků

2022 - Úprava návsi Perknov

2022 - Rekonstrukce požární nádrže v Termesivech

Oslavy výročí Karla Havlíčka Borovského

Akceschopnost JPO obce – Havlíčkův Brod 2021

Rekonstrukce malé vodní nádrže v Poděbabech

Oprava komunikace v Mírovce

Jubilejní 60. Trh řemesel v Havlíčkově Brodě

2021 - "Havlíčkův Brod, restaurování lunetových obrazů Smrt sv. Josefa a Svatá Rodina v Josefově dílně"

Oprava povrchu komunikace pro cyklisty v k. ú. Klanečná

Výstavba pumptracku, Havlíčkův Brod

Akceschopnost JPO obce – Havlíčkův Brod 2020

Stavební úpravy hygienického zázemí v ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod

Oprava povrchu hřiště ve Šmolovech

Vodovod Klanečná – příprava projektové dokumentace

Havlíčkův Brod, obraz Setkání na cestě do Egypta a obraz Svatá Rodina v Egyptě - restaurování

Udržitelný Havlíčkův Brod v roce 2020

Nákup elektrocentrály pro JPO Havlíčkův Brod – Perknov

Zastávky na ulici Havlíčkova směr centrum města a směr Perknov

Oprava komunikace v Mendlově Vsi

Obnova a restaurování dřevěného secesního altánu v parku Budoucnost, Havlíčkův Brod

Postranní menu