Oprava povrchu komunikace pro cyklisty v k. ú. Klanečná