Oslavy výročí Karla Havlíčka BorovskéhoFond Vysočiny

Hlavním cílem projektu je připomenutí 200 let od narození významného českého novináře, básníka, spisovatele a politika, který se narodil 31.10.1821. Karel Havlíček Borovský je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky.

V rámci projektu byla realizována celá řada akcí  připomínající život a dílo tohoto významného havlíčkobrodského občana.

Nejvýznamnější  den oslav byl dne 11.září 2021. Program tohoto dne byl zakončen velmi oblíbeným videomappingem. Jedná se o nový směr audio-vizuálního umění, který doslova boří představy o reálném prostoru před zraky netušících diváků.  Díky videomappingu  se změnila budova Staré radnice na Havlíčkově náměstí na život a dílo Karla Havlíčka Borovského.
 
Karel Havlíček Borovský
 

Celkové náklady projektu:

363 000,- Kč

Dotace z Kraje Vysočina:

  50 000,- Kč

Spolufinancování města:

  313 000,- Kč

 

Ukončení celoročních oslav v Havlíčkově Brodě se uskuteční dne 11. prosince 2021, kdy proběhne dramatické ztvárnění Havlíčkova odjezdu do Brixenu spojené s lampionovým průvodem.
 
 
Zodpovídá: Ing. Marie Kudrnová
Vytvořeno / změněno: 20.9.2021 / 20.9.2021