Sociálními byty ve vlastnictví města Havlíčkův Brod se rozumí byty, které jsou určeny občanům, kteří se nachází v nepříznivé sociální a bytové situaci, kterou však chtějí svým aktivním přístupem k životu změnit.

Sociální byt lze poskytnout jednotlivcům, párům či rodinám, které mají objektivně ztížené podmínky pro získání běžného nájemního bytu.

Sociální bydlení slouží ke stabilizaci životní situace jednotlivce či rodiny.

Základní podmínkou získání sociálního bytu je u pracovně schopného žadatele prokazatelná snaha získat zaměstnání. V případě rodiny s dětmi je základní podmínkou řádná péče o dítě, vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.

Na přidělení sociálního bytu není právní nárok. Splnění základních podmínek pro přidělení sociálního bytu automaticky nezakládá právo na přidělení bytu. Každý případ je posuzován individuálně, zejména s ohledem na sociální potřebnost žadatele.

Postranní menu