Zpracování zeleného okruhu Havlíčkova Brodu inicioval výbor pro životní prostředí ve spolupráci s odborem rozvoje města. Potřeba vymezení zeleného okruhu je vyvolána dlouhodobým úbytkem zeleně, zejména v centrální části sídla, a absencí koncepčního dokumentu, který by řešil problematiku sídelní zeleně. Koncepční dokument je důležitý nejen ve vazbě na samotná zamýšlená opatření a připravovaný nový územní plán Havlíčkova Brodu, ale je nezbytný i pro čerpání dotací na regeneraci nebo založení významných ploch obecní či vyhrazené zeleně.

Postranní menu