Kontakt na osobu vykovávající agendu výdeje tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem:

Mgr. Petr Fichtner - tel.: 569 497 251, e-mail: pfichtner%z%muhb.cz

 

Výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem

  • Na základě zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách (ve znění pozdějších předpisů) a ustanovení vyhlášky MZ ČR č. 54/2008 Sb. odbor zajišťuje distribuci tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II, tedy tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem (tzv. opiátové tiskopisy). 
  • Od 1. ledna 2022 je účinná novela zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a je povinné předepisovat elektronické recepty také pro léčivé přípravky s obsahem návykových látek (dříve předpis na listinný recept s modrým pruhem).
  • Od 1. ledna ORP Havlíčkův Brod nadále zajišťuje distribuci tiskopisů receptů s modrých pruhem a žádanek s modrým pruhem, ovšem s tím, že léčivý přípravek obsahující návykovou látku uvedenou v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, která současně není uvedena v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek, může být lékařem předepsán a farmaceutem vydán v lékárně pouze na: 
    • recept vytvářený v elektronické podobě (dále jen "elektronický recept") s označením "vysoce návyková látka", 
    • recept s modrým pruhem vystavený v listinné podobě, a to ve výjimečných případech, jsou-li splněny podmínky stanovené § 81f zákonem o léčivech pro vystavení receptu v listinné podobě; na recept s modrým pruhem nemůže být předepsán a vydán léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití, nebo
    • žádanku s modrým pruhem vystavenou v listinné podobě.

Postranní menu