Město Havlíčkův Brod nabízí k prodeji 5 stavebních pozemků v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu (lokalita Nad hospodou)

 

Jedná se o pozemky těchto parcelních čísel:

  • 511/7   o výměře 1.268 m2  
  • 511/14 o výměře    803 m2
  • 511/15 o výměře    800 m2 - REZERVACE
  • 511/17 o výměře    859 m2
  • 511/21 o výměře    804 m2
  • 511/22 o výměře 1.053 m2

vše v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

Pozemky jsou nabízeny za pevnou kupní cenu ve výši 2.200 Kč/m2 vč. DPH.

 

Pozemky se nacházejí v místní části Suchá (lokalita Nad hospodou) a jsou určeny k výstavbě rodinných domů.

Lokalita je v klidném prostředí, v blízkosti městského lesa. V zóně bude vybudována nová dopravní a technická infrastruktura (plynovod, elektroinstalace, vodovod), jednotlivé přípojné body budou dovedeny na hranice parcel.

 

Vzhledem k omezenému počtu parcel může jeden uchazeč získat pouze jednu parcelu.

Kupní smlouva bude uzavřena pouze s fyzickou osobou – jednotlivcem nebo manžely (SJM). Kupní smlouva nebude uzavírána na obchodní jméno fyzické podnikající osoby.

Pro případ, že kupující nezaplatí kupní cenu řádně a včas, sjednává se právo převodce od této smlouvy odstoupit a požadovat náhradu veškerých nákladů, které vynaloží v souvislosti s realizací svého práva na odstoupení od této smlouvy, jakož i další náklady s tím spojené.

Ostatní podmínky jsou uvedeny v přiloženém návrhu kupní smlouvy (Kupní smlouva - VZOR). 

 

Kontaktní osoba: Ivana Petrlíková, tel.: 569 497 180, e-mail: ipetrlikova%z%muhb.cz

 

Postranní menu