SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI (SPOZ)

Náš odbor v rámci SPOZu zajišťuje a organizuje obřady slavnostního vítaní občánků,  dále zlaté svatby popř. vyšší výročí svateb a také gratulace k životním jubileím.

 

jubilanti

- ve věku 80 let dostávají oslavenci potravinový balíček

- od věku 85 let dostávají oslavenci každý rok potravinový balíček a také vánoční potravinový balíček

Smyslem této činnosti je snaha vyjádřit jménem obce poděkování jubilantům za jejich celoživotní práci, popovídat si a zavzpomínat.

 

vítání občánků

– miminko, které se bude slavnostně vítat do života musí mít českou státní příslušnost a trvalý pobyt v Havlíčkově Brodě nebo jeho části

Miminko dostává zlatý přívěšek a knihu.

 

S dotazy na výše uvedenou agendu se obracejte v budově Městského úřadu na Havlíčkově náměstí č.p. 57 v přízemí nebo kontaktujte:

Ing. Dagmar Kruntorádová                569 497 330, dkruntoradova%z%muhb.cz

                                                              mobil 721 520 743           

Postranní menu