ÚSEK SPRÁVNÍ A PŘESTUPKOVÉ AGENDY, jejich projednávání v I. instanci

pracoviště Pražská 2954, 3. patro

Dana Rychtecká, tel. 569 497 339, drychtecka%z%muhb.cz

  • přestupky dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů
  • přestupky dle zákona č. 159/2002 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
  • přestupky dle zákona č. 269/2001 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
  • přestupky dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
  • přestupky na úseku zdravotnictví dle § 11 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Marta Stojanová ,             tel. 569 497 333, mstojanova%z%muhb.cz

  •  přestupky proti pořádku ve státní správě spáchaných porušením povinnosti stanovené v nařízení obce nebo kraje (§ 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů)
  • proti pořádku v územní samosprávě (§ 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů)
  • proti veřejnému pořádku (§ 5 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů)
  • proti občanskému soužití (§ 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů)
  • proti majetku (§ 8 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů)

 

Projednávání přestupků se řídí zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku.

 

Odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydaná ve správním řízení v I. instanci je Krajský úřad kraje Vysočina v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Postranní menu