Parkování

 

Systém parkování ve městě Havlíčkův Brod

 

Parkování na území města Havlíčkův Brod je upraveno Nařízením č. 2/2023, jímž se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu (viz Celková situace centra).

 

Parkovné je možné hradit následovně:
 

Krátkodobé (návštěvnické) parkování

Dlouhodobé (rezidentní, abonentní) parkování

Postranní menu