Městský úřad

Finanční podpory z rozpočtu města

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY

        

  • Čerpání dotace se řídí Zásadami pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod (dále jen „Zásady“).
  • Čerpání grantu se řídí "Zásadami" a zároveň Výzvou k příslušnému vyhlášenému grantovému programu.
  • Doporučujeme řádné prostudování "Zásad", Výzvy a v neposlední řadě Smlouvy o poskytnutí finanční podpory dříve, než začnete finanční podporu čerpat.
  • Uvedený znak města je k dispozici pouze pro potřeby příjemců dotací a grantů z rozpočtu města Havlíčkův Brod (pro informační, propagační nebo tiskové materiály, webové stránky apod.). Ve všech ostatních případech je použití znaku nutno schválit Radou města Havlíčkův Brod.

Výpis článků

Dokumenty pro rok 2025

Dokumenty pro rok 2024

Dokumenty pro rok 2023

Dokumenty pro rok 2022

Dokumenty pro rok 2021

Dokumenty pro rok 2020

Dokumenty pro rok 2019

Dokumenty pro rok 2018

Dokumenty pro rok 2017

Dokumenty pro rok 2016

Dokumenty pro rok 2015

Dokumenty pro rok 2014

Postranní menu