Odbor dopravy Městského úřadu v Havlíčkově Brodě od 1.1.2003 převzal výkon správních činností na úseku evidence motorových vozidel, provádění zkoušek řidičů motorových vozidel a evidence řidičů. 

Veškeré tyto agendy jsou vykonávány v budově č.p. 2954 na Pražské ulici, kde jsou k dispozici přepážková pracoviště a k dispozici je i pokladna na zaplacení vyměřených poplatků. V následujícím přehledu jsme připravili několik základních bodů, za kterých by mělo být patrno, jaké náležitosti musí žadatel mít, když potřebuje cokoliv vyřídit ohledně motorového vozidla. Jde o základní údaje, které jsou k hladkému průběhu vyřízení potřebné. Některá složitější řízení, např. přestavby vozidel a pod, vyžadují i předložení jiných dokladů a protože toto nelze zevšeobecnit je v takovýchto případech nutná konzultace s technikem na odboru. Protože pracoviště techniků je kombinováno s pracovišti zkušebních komisařů autoškol je obsluhováno většinou pouze v pondělí a ve středu, tedy tzv. dlouhý den.

Některé speciální záležitosti kolem evidence vozidel jsou uvedeny v odkazech pod tímto článkem.

Kontakty:

Adresa:          Městský úřad, odbor dopravy, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod

Telefon:          podatelna – 569 497 111

            Vedoucí evidence vozidel - 569 497 302

            registrace vozidel – 569 497 301, 303, 311

                                             569 497 305, 306, 307

E-mail:           od%z%muhb.cz

Na úvod vysvětlení některých termínů:

Technický průkaz (TP) 

Tzv. velký technický průkaz. Sem se zapisují veškeré informace o vozidle, majitel 

případně držitel vozidla. Doporučujeme nevozit technický průkaz ve vozidle.

0svědčení o registraci vozidla (ORV)

Tzv. malý technický průkaz, dříve nazývané osvědčení o technickém průkazu. Zde jsou zapsány některé údaje z technického průkazu. RV je povinnost mít k dispozici při kontrole vozidla na komunikaci.

Zákonné pojištění (ZP)

Pojištění vozidla pro provoz na komunikaci, tzv povinné ručení.

Stanice technické kontroly (STK)

Stanice měření emisí (SME)

Zjišťují technický stav vozidla a jeho způsobilost k provozování na komunikacích. O tom vydávají příslušné doklady a vylepují známky na RZ.

Evidenční kontrola (EK)

Doklad o souhlasu údajů na vozidle s údaji v TP. Evidenční kontroly provádí STK. Známku o evidenční kontrole na RZ vylepuje odbor dopravy.

Registrační značka (RZ)

Označení vozidla příslušností ke kraji. Dřívější označení státní poznávací značka (SPZ).    

Postranní menu