Doručovací adresu si může zvolit každý občan, jemuž nevyhovuje doručování na adresu trvalého pobytu. V řízení s úřady veřejné správy je pro doručování písemností tato adresy nadřazena adrese trvalého pobytu. V případě, že pro konkrétní správní řízení určí občan jinou doručovací adresu, je mu v rámci tohoto řízení doručováno na adresu, kterou uvedl.

Doručovací adresa není účinná pro soukromě právní záležitosti.

Zvolená doručovací adresu musí odpovídat objektu, který je určen k bydlení, ubytování nebo rekreaci.

Určená doručovací adresa nemá přednost před doručováním do datové schránky.

Žádost o zapsání nebo změnu doručovací adresy pro občany s trvalým pobytem v Havlíčkově Brodě je možno podat na pracovišti pracovišti Pražská 2954.

Postranní menu