Tělocvična u Základní školy V Sadech 

Projekt z ROP NUTS 2 Jihovýchod

„Tělocvična u Základní školy V Sadech“

Registrační číslo: CZ.1.11/3.2.00/01.00348

Tělocvična u Základní školy v Sadech

Příjemce podpory

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

 

Celkové náklady projektu

17.980.920,93

Způsobilé náklady projektu

17.878.623,39

Nezpůsobilé náklady projektu

     102.297,54

Dotace

 12.506.954,03

Kofinancování z rozpočtu města Havlíčkův Brod

   5.473.966,90

 

Realizace

03/2009–07/2010

Zahájení fyzické realizace projektu

27.03.2009

Dokončení

28.05.2010

Kolaudační rozhodnutí

07.07.2010

   

Termín uvedení do trvalého provozu  a slavnostní otevření

06.09.2010

Termín předložení ZMZ a ŽoP

07/2010

Zodpovídá: Ing. Marie Kudrnová
Vytvořeno / změněno: 24.10.2008 / 15.7.2015