Vyhláška 1/2009- alkohol na veřejnosti

Obecně závazná vyhláška Města Havlíčkův Brod č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Postranní menu