Vyhláška 7/2023 - poplatek za odpady

Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

(od 1.1.2025 účinná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci městě Havlíčkův Brod č. 1/2024, která vyhlášku č. 7/2023 ruší).

Postranní menu