Ředitelství silnic a dálnic Jihlava oznamuje tuto uzavírku v termínu:

19. dubna - 11. září 2023

bude z důvodu kompletní rekonstrukce povrchu prováděna částečná uzavírka severovýchodního segmentu obchvatu od okružní křižovatky (OC Albert) po křižovatku Masarykova - U Cihláře. Pro vozidla nad 3,5 bude uzavírka úplná, tato vozidla budou směrována na objízdnou trasu.

Uzavírka bude probíhat po etapách - viz. situace "Etapizace uzavírky"

MěÚ HAvlíčkův Brod
odbor dopravy
kontakt p. Bárta 569 497 319

Postranní menu