Do havlíčkobrodských základních škol nastoupí v novém školním roce cca 260 prvňáčků.

Zobrazeno 22. 4. 2024


Do prvních tříd havlíčkobrodských základních škol by v září 2024 mělo dle předběžných výsledků zápisů nastoupit cca 260 dětí. V letošním roce stoupl počet žádostí o odklad školní docházky. Zatímco z loňských zápisů se do základních škol zapsalo 44  dětí s odkladem školní docházky, o nový odklad na školní rok 2024/2025  bylo požádáno u 61 dětí. Děti s odkladem školní docházky mají mimo jiné možnost nastoupit do tzv. přípravné třídy při základní škole.

Do základních škol v Havlíčkově Brodě ve školním roce 2024/2025 nastoupí 260 prvňáčků. ZŠ vyhoví všem podaným žádostem. Meziročně vzrostl počet žádostí o odklad školní docházky. Zatímco pro školní rok 2023/2024 evidovaly školy 44 žádostí o odklad, v roce 2024/2025 to bylo již 61 žádostí. V letošním školním roce provozuje město Havlíčkův Brod celkem 3 přípravné třídy, a to dvě při Základní škole Havlíčkův Brod V Sadech a jednu při Základní škole Havlíčkův Brod Nuselská.

„V nadcházejícím školním roce nastoupí do prvních tříd 260 žáků. Z našich interních přehledů vidíme, že roste každoročně počet žádostí o odklad. Jde ale o problém, se kterým se potýká řada měst a bude nutné nějaké komplexní řešení, protože situace je skutečně problematická. Odborníci poukazují na to, že současný stav neodpovídá skutečné potřebě odkladů a současný stav není z pedagogického pohledu efektivní cestou. Místo abychom podporovali děti v jejich individuálním rozvoji, tak je často necháváme
o rok déle v mateřských školách nebo v lepším případě v přípravných třídách,“
popisuje problematiku Zbyněk Stejskal, starosta města Havlíčkův Brod a dodává: „Nicméně než bude komplexní řešení upravené, tak je nutné pracovat se situací v rámci nadcházejícího školního roku. U nás v Havlíčkově Brodě proto počítáme s přípravnými třídami, které jsou aktuálně 3 a pokud by byl zájem o ně vyšší, tak jsme připraveni otevřít ještě jednu třídu.“

Přípravné třídy se zaměřují na vyrovnávání vývoje dítěte s ohledem na jeho školní nezralost. Přípravná třída je primárně určená pro děti s odkladem školní docházky, ale je možné, aby do přípravné třídy chodily i děti pětileté, u kterých je zařazení do přípravné třídy vhodné. Vyučování je obdobné jako v běžné 1. třídě, tedy probíhá v dopoledních hodinách od cca 8.00 hod. do cca 12.00 hodin, v rozsahu 20 hodin týdně. Dítě, které nastoupí do přípravné třídy, může ve škole využívat i služeb ranní či odpolední školní družiny, školní jídelny či různých školních kroužků.

„V případě zájmu zákonného zástupce o zařazení dítěte do přípravné třídy je nutné vyplnit žádost a tu doložit  doporučením pedagogicko-psychologické poradny. Rodiče dětí s odkladem tak mají dvě možnosti, buď dítě ponechat v předškolním zařízení, nebo právě využít našich přípravných tříd, které nabízejí řadu výhod jako je individuální přístup s ohledem na menší kolektiv, nabídku logopedické prevence přímo ve škole,“ doplňuje místostarosta Vladimír Slávka.

Zařazení do přípravné třídy nemá vliv na budoucí výběr základní školy. Žádosti  zařazení dítěte do havlíčkobrodských přípravných tříd mohou rodiče podávat nejlépe do 31. května 2024 a další bližší informace o přípravných naleznete na webových stránkách příslušných škol: www.zssady.cz; www.zsnuselska.cz.