Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích č. 5a, 19c, 25c a 16b v Havlíčkově Brodě v ul. Havlíčkova a v křižovatkách s ul. Hrnčířská, Jahodova a Nerudova, v rozsahu dle grafické přílohy

Zobrazeno 22. 5. 2023 do 6. 6. 2023