Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 25. 4. 2023 do 25. 4. 2026

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace - BK Havlíčkův Brod, z. s.

od 25. 4. 2023 do 25. 4. 2026

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace - BK Havlíčkův Brod, z. s.

od 24. 4. 2023 do 24. 4. 2026

Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - Orel jednota Havlíčkův Brod

od 17. 4. 2023 do 17. 4. 2026

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí finanční podpory - Římskokatolická farnost - děkanství Havlíčkův Brod

od 10. 3. 2023 do 31. 12. 9999

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním v k. ú. Poděbaby obce Poděbaby a zveřejnění výzvy k přihlášení osob, které jsou v katastru nemovitostí evidované jako osoby oprávněné z věcných břemen, a které jsou v katastru zapsány s údaji neumožňujícími jejich dostatečnou identifikaci

od 27. 2. 2023 do 27. 2. 2026

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace - Stamic Creative, s.r.o.

od 20. 2. 2023 do 31. 12. 9999

Aktualizované údaje k datu 1. 2. 2023 o majetku, jehož vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí