Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

Zobrazeno 15. 2. 2023 do 3. 4. 2023

Zveřejnění návrhu Změny č. 3 ÚP Lípa

Zobrazeno 14. 2. 2023 do 31. 3. 2023

Zveřejnění návrhu Změny č.1 ÚP Krátká Ves

Zobrazeno 13. 2. 2023 do 31. 12. 2023

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním v části katastrálního území Poděbaby obce Havlíčkův Brod

Zobrazeno 2. 2. 2023 do 23. 3. 2023

Dražební vyhláška 12193/N

Zobrazeno 12. 12. 2022 do 11. 12. 2023

Výzva k přihlášení osob, které jsou v katastru nemovitostí evidované jako osoby oprávněné z věcných břemen, jejichž zápis byl do katastru převzat z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, které jsou v katastru zapsány s údaji neumožňujícími jejich dostatečnou identifikaci

Zobrazeno 7. 9. 2022 do 7. 9. 2025

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu - Krajská knihovna Vysočiny, příspěvková organizace

Zobrazeno 6. 9. 2022 do 6. 9. 2025

Darovací smlouva - Město Spišská Nová Ves