Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod 

Integrovaný operační program

Číslo OP: CZ.1.06
Číslo prioritní osy: 6.5
Název prioritní osy: Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence
Číslo oblasti podpory: 6.5.3
Název oblasti podpory: Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
 
Název projektu: Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod
 
Registrační číslo : CZ.1.06/5.3.00/01.00031
 
Zahájení projektu: 30.04.2008
Ukončení projektu: 31.12.2008
Celkové náklady projektu 1.880.000,-- Kč.
Výše dotace: 1.100.000,-- Kč
 
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Prodělalová
Vytvořeno / změněno: 24.10.2008 / 24.10.2008