Usnesení zastupitelstva města z roku 2011Výpis článků

Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 12.12.2011

Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 31.10.2011

Usnesení z jednání zastupitelsta města dne 12. 9. 2011

Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 13. 6. 2011

Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 18. 4. 2011

Usnesení z mimořádného jednání zastupitelstva města dne 15. 3. 2011 - k projednávaným bodům nebyla přijata žádná usnesení

Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 28. 2. 2011

Usnesení z mimořádného jednání zastupitelstva města dne 31. 1. 2011