Sociální služby města Havlíčkova Brodu, p.o.Název: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod
Organizační forma: příspěvková organizace, zřizovatel město Havlíčkův Brod
IČ: 70 18 84 67
Bankovní spojení: 787869570247/0100
Statutární zástupce: Bc. Magdalena Kufrova
Telefon / Fax: 569 433 757 / 569 433 796
E-mail: ssmhb%z%ssmhb.cz
Web: www.ssmhb.cz

Poslání organizace

Poskytovat pobytové, ambulantní a terénní služby s cílem zajistit kvalitní, bezpečné a efektivní služby. Dále v co nejvyšší možné míře podporovat stávající soběstačnost uživatelů v souladu s běžným způsobem života jejich vrstevníků.

Charakteristika organizace

Příspěvková organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu poskytuje tyto služby:

  • Pobytové -  Domov pro seniory, Odlehčovací pobytová služba, Domov se zvláštním režimem
  • Terénní  -  Pečovatelská služba
  • Ambulantní - Denní stacionář, Pečovatelská služba

Zajišťuje i další fakultativní - nepovinné činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, dle vnitřních pravidel příspěvkové organizace.