Domov se zvláštním režimem / § 50 - Domov se zvláštním režimemPoskytovatel
Název: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon: 569 433 757
E-mail: ssmhb%z%ssmhb.cz
Web: www.ssmhb.cz
Služba - kontakty
Typ služby: § 50 - Domov se zvláštním režimem
Adresa: Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby: Bc. Magdalena Kufrova
Telefon: 569 420 837
Email: kufrova%z%ssmhb.cz
 
Kontaktní osoba: Bc. Petra Moravcová DiS
Telefon:  
Email:  
 
Telefon: 569 433 757
E-mail: socialni%z%ssmhb.cz
Forma poskytování: pobytová
Primární cílová skupina: Osoby nad 65 let věku převážně s trvalým bydlištěm v regionu Havlíčkův Brod, kteří onemocněli stařeckou, Alzheimerovou demencí či jiným typem demence.
Věková kategorie: osoby starší 65 let
Kapacita služby: 24 uživatelů
Provozní doba: nepřetržitě
Bezbariérovost služby: služba je poskytována v bezbariérovém prostředí
Úhrada za poskytování služby: dle platného sazebníku služeb
Působnost v lokalitě: Kraj Vysočina (region Havlíčkův Brod)
Podmínky pro poskytnutí služby: - soulad s cílovou skupinou
- volná kapacita
Podmínky pro neposkytnutí služby: Nedostatečná kapacita služby, zdravotní stav osoby - akutní zdravotnická péče, stálý lékařský dohled, žadatel nepatří do cílové skupiny, nebo žádá o službu, kterou zařízení neposkytuje.

Poslání služby: 

Posláním služby domov se zvláštním režimem je v příjemném prostředí a důstojných podmínkách zabezpečit seniorům, kteří onemocněli stařeckou, Alzheimerovou či jiným typem demence, jejich individuální specifické potřeby např.: v oblasti hygieny, péče o vlastní osobu, stravování, ubytování a také v dalších oblastech dle dojednané spolupráce v rámci služby.

Stručná charakteristika služby:

Služba je poskytována v budově domova pro seniory. Budova je vybavena kuchyní, prádelnou, rehabilitací. Každé obytné podlaží pro uživatele je vybaveno centrální koupelnou, kuchyňkou, klubovnou, provozní místností pro personál. V přízemí sídlí vedení organizace, dále jsou zde umístěny terapeutické dílny, kaple, zasedací místnost.

Ubytování poskytujeme v dvoulůžkových nebo čtyřlůžkových pokojích s bezbariérovým sociálním zařízením. Pokoje jsou vybaveny nábytkem. Ubytování poskytujeme s důrazem na práva uživatelů na soukromí, na důstojnost, na možnost volby. Poskytujeme též praní prádla, žehlení a úklid. Uživatelé mají možnost navštěvovat knihovnu, bufet, kadeřnictví, pedikúru, rehabilitaci, klubovny, které jsou vybaveny televizí a videem.

Stravování poskytujeme pětkrát denně v souladu se zdravou racionální výživou. Uživatel má možnost výběru základních diet dle aktuálního zdravotního stavu.

či o klienta zajišťují pracovníci sociální péče, kteří poskytují klientovi pomoc péči zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti.

Zdravotní péče o uživatele je zajišťována zdravotními sestrami, které poskytují odborné zdravotní výkony. Lékařskou péči zajišťuje smluvní registrovaný lékař dvakrát v týdnu. Do zařízení dále pravidelně dochází psychiatr a psycholog. Poskytujeme též rehabilitaci na základě indikace lékaře přímo v budově domova pro seniory.

Odbornou sociální péči jako například pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitosti zajišťují sociální pracovníci.

V domově pro seniory nabízíme možnost blízkým osobám našich uživatelů ubytování v hostinských pokojích (za úhradu).