Poskytovatel
Název: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon: 569 433 757
E-mail: ssmhb%z%ssmhb.cz
Web: www.ssmhb.cz
Služba - kontakty
Typ služby: § 49 - Domov pro seniory
Adresa: Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby: Bc. Magdalena Kufrova
Telefon: 569 420 837
Email: kufrova%z%ssmhb.cz
 
Kontaktní osoba: Bc. Petra Moravcová DiS
Telefon:  
Email:  
 
Telefon: 569 433 757
E-mail: socialni%z%ssmhb.cz
Forma poskytování: pobytová
Primární cílová skupina: Osoby nad 65 let převážně s trvalým bydlištěm v regionu Havlíčkův Brod, které nejsou schopny se o sebe postarat při běžných sebeobslužných činnostech v domácích podmínkách ani za pomoci rodiny či jiných terénních služeb a nepotřebují zdravotnickou péči poskytovanou ve zdravotnickém zařízením.
Věková kategorie: osoby nad 65 let věku převážně s trvalým bydlištěm v regionu Havlíčkův Brod
Kapacita služby: 98 uživatelů
Provozní doba: poskytovatel zajištuje služby sociální péče a zdravotní služby nepřetržitě
Bezbariérovost služby: služba je poskytována v bezbariérovém prostředí
Úhrada za poskytování služby: ubytování v jednolůžkovém pokoji 200,- Kč/ den,
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 180,- Kč/ den,
strava (5x denně) 148,- resp. 150,- na den podle druhu diety.
Pokud by uživateli po zaplacení plné úhrady za stravu a ubytování za měsíc zbývalo méně než 15% z jeho měsíčního příjmu (důchodu), stanoví se výše úhrady tak, aby mu zbylo 15% příjmu.
Ostatní základní činnosti služby jsou hrazeny ve výši přiznaného příspěvku na péči.
Fakultativní služby hradí uživatel v plné výši.
Působnost v lokalitě: Kraj Vysočina (region Havlíčkův Brod)
Podmínky pro poskytnutí služby: - soulad s cílovou skupinou
- volná kapacita
Podmínky pro neposkytnutí služby: nedostatečná kapacita služby, zdravotní stav osoby - akutní zdravotnická péče, stálý lékařský dohled, žadatel nepatří do cílové skupiny, nebo žádá o službu, kterou zařízení neposkytuje

Poslání služby:

Posláním služby domov pro seniory je v příjemném prostředí a důstojných podmínkách zabezpečit seniorům převážně z regionu Havlíčkův Brod, kteří již nejsou schopni žít doma bez pravidelné pomoci druhé osoby, jejich potřeby, například v oblasti osobní hygieny, stravování, a také v dalších oblastech vždy podle individuálně dojednané spolupráce v rámci služby.

Stručná charakteristika služby:

Služba je poskytována v pětipodlažní bezbariérové budově. Je vybavena kuchyní, prádelnou, rehabilitací. Každé obytné podlaží pro uživatele je vybaveno centrální koupelnou, kuchyňkou, klubovnou, provozní místností pro personál. V přízemí sídlí vedení organizace, dále jsou zde umístěny terapeutické dílny, kaple, zasedací místnost.

Ubytování poskytujeme v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích s bezbariérovým sociálním zařízením. Pokoje jsou vybaveny nábytkem. Ubytování poskytujeme s důrazem na práva uživatelů na soukromí, na důstojnost, na možnost volby. Poskytujeme též praní prádla, žehlení a úklid. Uživatelé mají možnost navštěvovat knihovnu, bufet, kadeřnictví, pedikúru, rehabilitaci, klubovny, které jsou vybaveny televizí a videem.

Stravování poskytujeme pětkrát denně v souladu se zdravou racionální výživou. Uživatel má možnost výběru základních diet dle aktuálního zdravotního stavu.

Péči o klienta zajišťují pracovníci sociální péče, kteří poskytují klientovi pomoc péči zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti.

Zdravotní péče o uživatele je zajišťována zdravotními sestrami, které poskytují odborné zdravotní výkony. Lékařskou péči zajišťuje smluvní registrovaný lékař dvakrát v týdnu. Do zařízení dále pravidelně dochází psychiatr a psycholog. Poskytujeme též rehabilitaci na základě indikace lékaře přímo v budově domova pro seniory.

Odbornou sociální péči jako například pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitosti zajišťují sociální pracovníci.

V domově pro seniory nabízíme možnost blízkým osobám našich uživatelů ubytování v hostinských pokojích (za úhradu).

Cíle sociální služby domov pro seniory

  • Naším cílem při poskytování služby domov pro seniory je, aby uživatelé této služby:
  • měli vytvořeny předpoklady a podmínky pro naplnění svých individuálních potřeb
  • měli zabezpečeny základní fyziologické potřeby
  • dostávali kvalitní a bezpečné služby
  • udrželi si nebo vytvořili kontakty se sociálním prostředím

Zásady sociální služby

  • Dbáme na dodržování lidských práv a základních svobod osob, přičemž důraz klademe na právo na lidskou důstojnost, soukromí a svobodnou vůli uživatele.
  • Poskytování služby plánujeme společně s uživatelem podle jeho individuálních potřeb, cílů a schopností.
  • Poskytujeme jen nezbytnou míru podpory a pomoci, která nesnižuje soběstačnost uživatelů a nezvyšuje jejich závislost na našich službách.