Odlehčovací pobytová služba / § 44 - Odlehčovací službyPoskytovatel
Název: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon: 569 433 757
E-mail: ssmhb%z%ssmhb.cz
Web: www.ssmhb.cz
Služba - kontakty
Typ služby: § 44 - Odlehčovací služby
Adresa: Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby: Bc. Magdalena Kufrova
Telefon: 569 420 837
Email: kufrova%z%ssmhb.cz
 
Kontaktní osoba: Bc. Petra Moravcová DiS
Telefon:  
Email:  
 
Telefon: 569 433 757
E-mail: socialni%z%ssmhb.cz
Forma poskytování: pobytová
Primární cílová skupina: Cílovou skupinou odlehčovací pobytové služby jsou osoby od 65 let věku a osoby s tělesným postižením od 19 let věku, trvale žijící především v regiony Havlíčkův Brod, které mají sníženou schopnost se o sebe postarat při běžných sebeobslužných činnostech v domácích podmínkách bez pomoci druhé osoby a nepotřebují zdravotnickou péči poskytovanou ve zdravotnickém zařízení.
Věková kategorie: senioři nad 65 let věku a tělesně postižení nad 19 let věku
Kapacita služby: 5
Provozní doba: zařízení zajišťuje sociální a zdravotně-ošetřovatelskou péči svým klientům nepřetržitě, ostatní služby (odborné sociální služby, programy aktivity, nákupy, apod.) jsou poskytovány v pracovní dny minimálně ve stanovené pracovn
Bezbariérovost služby: služba je poskytována v bezbariérovém prostředí
Úhrada za poskytování služby: Klient hradí odlehčovací pobytovou službu dle platného sazebníku, který je přílohou smlouvy o poskytování sociální služby.
Klient hradí též nasmlouvané fakultativní služby dle smlouvy o poskytování pobytové odlehčovací služby.
Působnost v lokalitě: Kraj Vysočina (region Havlíčkův Brod)
Podmínky pro poskytnutí služby: Snížená soběstačnost zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu, žadatelův stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Osoba, která o žadatele pečuje, nemůže o něj po přechodnou dobu pečovat. Soulad s cílovou skupinou, podání vyplněné žádosti o poskytování sociální služby i s jejími přílohami (např. lékařské vyjádření, atd.), volná kapacita zařízení.
Podmínky pro neposkytnutí služby: Zájemce žádá o službu, kterou zařízení neposkytuje, nedostatečná kapacita služby, zdravotní stav osoby - akutní zdravotnická péče, stálý zdravotnický dohled, žadatel nepatří do cílové skupiny.

Poslání služby:

Posláním odlehčovací pobytové služby je poskytnout po časově omezenou dobu seniorům a osobám s tělesným postižením převážně z regionu Havlíčkův Brod ubytování v příjemném prostředí, nezbytnou míru podpory a péče, např. v oblasti stravování, osobní hygieny a v dalších činnostech, a umožnit rodině nebo jiné pečující osobě čas na nezbytný odpočinek.

Stručná charakteristika služby:

Odlehčovací pobytová služba je poskytována na přechodnou dobu - nejdéle však na tři měsíce, kdy pečující o uživatele služby nemůže pečovat.

Služba je poskytována v pětipodlažní bezbariérové budově. Je vybavena kuchyní, prádelnou, rehabilitací. Každé obytné podlaží pro uživatele je vybaveno centrální koupelnou, kuchyňkou, klubovnou, provozní místností pro personál. V přízemí sídlí vedení organizace, dále jsou zde umístěny terapeutické dílny, kaple, zasedací místnost.

Ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny nábytkem. Ubytování poskytujeme s důrazem na práva uživatelů na soukromí, na důstojnost, a možnost volby.

Poskytujeme též praní, žehlení, úklid - uživatelé mají možnost navštěvovat knihovnu, klubovny vybavené videem a televizí, bufet, kadeřnictví, pedikuru, rehabilitaci.

Stravování - strava je poskytována celodenně v souladu s racionální výživou.Uživatel má možnost výběru diet dle aktuálního zdravotního stavu. Uživatelům jsou k dispozici kuchyňky s ledničkou, sporákem, mikrovlnou troubou a varnou konvicí.

Péči o klienta - poskytujeme tyto služby - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a  oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí,zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Součástí poskytovaných služeb je zajištění zdravotní péče zdravotními sestrami, které poskytují odborné zdravotní výkony. Lékařskou péči uživateli zajišťuje jeho obvodní lékař.