Tísňová péčePoskytovatel
Název: ŽIVOT 99 - Jihlava, z. ú.
Sídlo: Žižkova 4897/98, Jihlava 586 01
Telefon: 567 211 695, 732516663
E-mail: info%z%zivot99-jihlava.cz
Web: www.zivot99-jihlava.cz
Služba - kontakty
Typ služby: § 41 - Tísňová péče
Adresa: Žižkova 98, 586 01 Jihlava [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby: Lukáš Mandát DiS.
Telefon: 606055004
Email: tisnovapece%z%zivot99-jihlava.cz
 
Kontaktní osoba: Kamila Vondráková DiS.
Telefon: 777276083
Email: vondrakova%z%zivot99-jihlava.cz
 
E-mail: info%z%zivot99-jihlava.cz
Forma poskytování: terénní
Primární cílová skupina: senioři, osoby zdravotně postižené
Věková kategorie: nad 18 let
Kapacita služby: neomezeno
Provozní doba: nepřetržitá, 24 hodin denně
Bezbariérovost služby: služba je poskytována doma i venku
Úhrada za poskytování služby: 350,- až 450,- Kč za měsíc
Působnost v lokalitě: Ve vybraných krajích České republiky (Vysočina, Zlínský, Středočeský, Královéhradecký, Olomoucký, Jihomoravský, Jihočeský, Moravskoslezský, Pardubický)
Podmínky pro poskytnutí služby: Soulad s cílovou skupinou, klient má telefonní linku či simkartu.
Podmínky pro neposkytnutí služby: Uživatel nepatří do cílové skupiny, dle vnitřních předpisů

Poslání služby:

Posláním tísňové péče je zprostředkovat seniorům a osobám se zdravotním postižením konkrétní pomoc a podporu ve chvíli, kdy se cítí ohroženi na zdraví nebo životě, doma i venku.

 

Stručná charakteristika služby:

Klient tísňové péče u sebe nosí tísňové tlačítko a stiskne jej, pokud se ocitne v krizové situaci (náhlé zhoršení zdravotního stavu, pád, cítí se ohrožen apod.). Uživatel má u sebe v domácnosti nainstalované naše zařízení (tzv. terminální stanici) s hlasitým výstupem a mikrofonem, uživatel mluví do prostoru a terminální stanice snímá jeho hlas.

Na dispečinku tísňové péče slouží 24 hodin denně 7 dní v týdnu kvalifikovaní operátoři, s nimiž uživatel hovoří.

Operátor zprostředkuje pomoc: zkontaktuje rodinné příslušníky, známé, sousedy, zavolá záchrannou službu, policii, hasiče atd.

Součástí zařízení je také čidlo, které snímá pohyb uživatele v bytě (nejedná se o kameru). Pokud čidlo po daný nastavený časový interval nezachytilo žádný pohyb, automaticky vysílá informaci na dispečink. Snažíme se tak předejít situaci, kdy uživatel u sebe nemá tísňové tlačítko, upadne a nemůže tlačítko zmáčknout.

Pokud uživatel opustí byt a zamkne si terminální stanici, čidlo pohybu také funguje jako zabezpečovací zařízení. Pokud by do bytu vstoupila cizí osoba, na dispečinku se objeví upozornění, že byl objekt narušen a operátor na vzniklou situaci reaguje. Jedná se tedy i o prevenci kriminality.

Venkovní tísňovou péči poskytujeme prostřednictvím mobilu s GPS lokalizací. Uživatel v případě ohrožení, stiskne SOS tlačítko na mobilním telefonu a spojí se s naším operátorem, který danou situaci řeší. Současně také dochází k lokalizaci uživatele v terénu.