Územní rozhodnutí o změně využití území pro účel "Havlíčkův Brod - STRABAG, Recyklační dvůr, Havlíčkův Brod, Mírovka"

Zobrazeno 15. 2. 2023 do 2. 3. 2023