Archiv úřední deskyKategorie úřední desky

Výpis článků

Zobrazeno 16. 5. 2023 do 31. 5. 2023

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby " H. Brod, TS 0154-TS 0620, kvn + HDPE, ZOK: IE-12-2008693 Havlíčkův Brod, Lidická"

Zobrazeno 16. 5. 2023 do 31. 5. 2023

Doručení oznámení zahájení územního řízení č. j.: MHB_ST/519/2023/Da veřejnou vyhláškou z důvodu, že nejsou známi účastníci řízení (dědicové po Miroslavu Satrapovi)

Zobrazeno 16. 5. 2023 do 31. 5. 2023

Rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu "Studentské koleje Vysoké školy polytechnické, Jihlava"

Zobrazeno 16. 5. 2023 do 31. 5. 2023

Doručení oznámení o zahájení společného řízení o povolení výjimky a společného řízení na stavbu "Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 3828, ulice U Cihláře, Havlíčkův Brod" veřejnou vyhláškou z důvodu, že nejsou známi účastníci řízení

Zobrazeno 16. 5. 2023 do 31. 5. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 10b v Havlíčkově Brodě v ul. Chotěbořská u č.p. 2516, dle grafické přílohy (umístění lešení na chodníku podél obvodové zdi domu č.p. 2516, z důvodu provedení nátěru fasády domu č.p. 2516)

Zobrazeno 16. 5. 2023 do 31. 5. 2023

Záměr směny části pozemku č. 1046/8 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za části pozemků č. 1046/6 a 1046/7, vše v k. ú. Havlíčkův Brod

Zobrazeno 15. 5. 2023 do 30. 5. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 31c v Havlíčkově Brodě v ul. Plovárenská, dle grafické přílohy (Výstavba rodinného domu č.p. 504 na p.č. 1343)

Zobrazeno 11. 5. 2023 do 26. 5. 2023

Vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí - "V406/407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400kV"

Zobrazeno 11. 5. 2023 do 26. 5. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici číslo II/348 v km 7,380 obce Herálec, most číslo 348-003, u Nohavického mlýna, dle grafické přílohy

Zobrazeno 11. 5. 2023 do 26. 5. 2023

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci č. 2b ulice Beckovského v Havlíčkově Brodě naproti č.p. 1872, dle grafické přílohy

Zobrazeno 11. 5. 2023 do 26. 5. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/34 v cca km 99,300 - 118,250 v prostoru před okružní křižovatkou se silnicí II/129 v Humpolci po křižovatku se silnicí I/38 v Havlíčkově Brodě a I/38 v cca km 142,900 - 142,400 od křižovatky se silnicí I/34 po křižovatku se silnicí II/150 v Havlíčkově Brodě v rozsahu grafické přílohy

Zobrazeno 11. 5. 2023 do 26. 5. 2023

Opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo heliportu HEMS nemocnice Havlíčkův Brod

Zobrazeno 11. 5. 2023 do 26. 5. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/34 v cca km 117,150 provozního staničení poblíž křižovatky s místní komunikací ul. U Kasáren v Havlíčkově Brodě v rozsahu grafické přílohy

Zobrazeno 10. 5. 2023 do 25. 5. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 17c v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí, dle grafické přílohy

Zobrazeno 10. 5. 2023 do 25. 5. 2023

Rozhodnutí - kanalizace a ČOV Hurtova Lhota

Zobrazeno 10. 5. 2023 do 25. 5. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Havlíčkově Brodě v ul. Jihlavská, Nad Tratí a Jiráskova, dle grafické přílohy

Zobrazeno 9. 5. 2023 do 24. 5. 2023

Oznámení o vydání Změny č. 3 ÚP Dlouhá Ves

Zobrazeno 9. 5. 2023 do 24. 5. 2023

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 127c před bytovým domem č.p. 290 ulice Trčkova v Havlíčkově Brodě, dle grafické situace

Zobrazeno 9. 5. 2023 do 24. 5. 2023

Doručení společného povolení na stavbu "Přístavba rodinného domu č.p. 100, Nový Svět - Vysoká" veřejnou vyhláškou z důvodu, že nejsou známi účastníci řízení

Zobrazeno 9. 5. 2023 do 24. 5. 2023

Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/3425 před prodejnou COOP na Žižkově náměstí v obci Habry, dle grafické přílohy

Zobrazeno 9. 5. 2023 do 29. 5. 2023

Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení o žalobě proti rozhodnutí - "I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat"

Zobrazeno 9. 5. 2023 do 29. 5. 2023

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 29. 5. 2023

Zobrazeno 9. 5. 2023 do 24. 5. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Okrouhlice na silnici II/150, III/34713, III/34714, III/34723 a na místních komunikacích, dle grafické přílohy

Zobrazeno 9. 5. 2023 do 24. 5. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 85 v Havlíčkově Brodě v ul. Nuselská, dle grafické přílohy

Zobrazeno 5. 5. 2023 do 26. 5. 2023

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 26. 5. 2023

Zobrazeno 4. 5. 2023 do 19. 5. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 190c ve Šmolovech, dle grafické přílohy

Zobrazeno 4. 5. 2023 do 19. 5. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/1314 v obci Štoky u č.p. 241 (stavební akce "Kanalizační přípojka pro č.p. 241"), dle grafické přílohy

Zobrazeno 3. 5. 2023 do 18. 5. 2023

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "HB, Krásná Hora, parcel č.k. 262/3, knn na pozemku parc. č. 238/1, 262/3, 262/5, 449/1, 449/3 v k. ú. Krásná Hora"

Zobrazeno 3. 5. 2023 do 24. 5. 2023

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 24. 5. 2023

Zobrazeno 3. 5. 2023 do 18. 5. 2023

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/3482 v obci Boňkov, v rozsahu dle grafické přílohy

Zobrazeno 3. 5. 2023 do 18. 5. 2023

Oznámení o vydání opatření obecné povahy Změny č. 1 ÚP Olešenka

Zobrazeno 2. 5. 2023 do 17. 5. 2023

Oprava zřejmých nesprávností - Oznámení o zahájení územního řízení stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení Lučice - ke Skuhrovu"

Zobrazeno 27. 4. 2023 do 9. 5. 2023

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2023, které se bude konat dne 9. 5. 2023

Zobrazeno 27. 4. 2023 do 12. 5. 2023

Oznámení o uložení písemnosti - Ivana a Milan Šmídovi, Sídliště Pražská 2897, Havlíčkův Brod

Zobrazeno 26. 4. 2023 do 11. 5. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ulice Husova v obci Habry u č. p. 288 a 370, dle grafické přílohy

Zobrazeno 26. 4. 2023 do 11. 5. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/348, II/350 a místních komunikacích v obci Štoky, dle grafické přílohy

Zobrazeno 26. 4. 2023 do 11. 5. 2023

Oznámení o uložení písemnosti - Emil Telvák, Pražská 2491, Havlíčkův Brod

Zobrazeno 24. 4. 2023 do 18. 5. 2023

Výběrové řízení na obsazení místa referenta stavebního úřadu MěÚ Havlíčkův Brod

Zobrazeno 21. 4. 2023 do 18. 5. 2023

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o místo referenta/referentky MěÚ Havlíčkův Brod - Odbor životního prostředí

Zobrazeno 21. 4. 2023 do 9. 5. 2023

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v lokalitě Nový Svět u obce Vysoká, dle grafické přílohy

Zobrazeno 21. 4. 2023 do 9. 5. 2023

Záměr směny pozemků č. 43/2 a 55 a části pozemku č. 185/3, vše v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví města H. Brod za pozemky č. 691 a 694 a části pozemků č. 105/17 a 105/19, vše v k.ú. Poděbaby

Zobrazeno 21. 4. 2023 do 9. 5. 2023

Záměr zřízení věcného práva stavby na pozemcích č. 305/1 a 305/16 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zobrazeno 21. 4. 2023 do 9. 5. 2023

Záměr prodeje pozemků č. 505/2, 505/26, 505/6, 505/24 a 505/25, vše v k.ú. Květnov

Zobrazeno 21. 4. 2023 do 12. 5. 2023

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 12.5.2023

Zobrazeno 21. 4. 2023 do 9. 5. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/150 v extravilánu města Havlíčkův Brod u pozemku parc. č. 677/53 v k.ú. Perknov, dle grafické přílohy

Zobrazeno 20. 4. 2023 do 26. 5. 2023

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí na rok 2023

Zobrazeno 20. 4. 2023 do 5. 5. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu OOP I/34 Havl. Brod, reko mostu HB - X 09 přes Břevnický potok

Zobrazeno 20. 4. 2023 do 5. 5. 2023

Oznámení zahájení územního řízení - Rekonstrukce veřejného osvětlení Lučice - ke Skuhrovu

Zobrazeno 20. 4. 2023 do 16. 5. 2023

Aukční vyhláška 37114/N

Zobrazeno 20. 4. 2023 do 18. 5. 2023

Aukční vyhláška 37292/N

Zobrazeno 19. 4. 2023 do 4. 5. 2023

Záměr prodeje pozemků č. 2890/17, 3755/93, 2890/47, 2890/16, 3755/90, 3755/104 a č. 3755/35, vše v k.ú. Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci

Zobrazeno 19. 4. 2023 do 10. 5. 2023

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 10.5.2023

Zobrazeno 19. 4. 2023 do 4. 5. 2023

Záměr prodeje částí pozemků č. 266/1v k.ú. Smrčná na Moravě konkrétnímu zájemci

Zobrazeno 19. 4. 2023 do 4. 5. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu v Havlíčkově Brodě v místní části Pohledští Dvořáci, na místní komunikaci č. 209c a veřejně přístupné účelové komunikaci, dle grafické přílohy

Zobrazeno 19. 4. 2023 do 4. 5. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č.3a v Havlíčkově Brodě v ul. Dobrovského, dle grafické přílohy

Zobrazeno 19. 4. 2023 do 19. 5. 2023

Projednání Návrhu Zprávy č. 3 o uplatňování ÚP Tis (Opakované)

Zobrazeno 18. 4. 2023 do 3. 5. 2023

Oznámení o zahájení řízení a usnesení - registrace a uznání honitby Vepříkov

Zobrazeno 18. 4. 2023 do 3. 5. 2023

Oznámení o zahájení řízení a usnesení - registrace a uznání honitby Kámen

Zobrazeno 18. 4. 2023 do 18. 5. 2023

Výzva k předkládání žádostí - Cyklus přírodovědných přednášek 2023 - 2. kolo

Zobrazeno 18. 4. 2023 do 18. 5. 2023

Výzva k předkládání žádostí - Podpora aktivit v sociální oblasti 2023 - 2. kolo

Zobrazeno 18. 4. 2023 do 18. 5. 2023

Výzva k předkládání žádostí - Dechové a folklórní festivaly 2023 - 2. kolo

Zobrazeno 18. 4. 2023 do 3. 5. 2023

Rozhodnutí - Splašková kanalizace a ČOV Lipnice nad Sázavou

Zobrazeno 18. 4. 2023 do 3. 5. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/34 v cca km 119,600 - 111,000 provozního staničení silnice I/34 na severovýchodním obchvatu města Havlíčkův Brod od křižovatky se silnicí III/3441 ve směru na Břevnici po okružní křižovatku se silnicí II/150 ul. Žižkova ve směru na Českou Bělou v rozsahu grafické přílohy

Zobrazeno 17. 4. 2023 do 2. 5. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 148c v Havlíčkově Brodě v ulici Mahenova, dle grafické přílohy

Zobrazeno 17. 4. 2023 do 2. 5. 2023

Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/34 v cca km 118,251 - 130,250 provozního staničení silnice od křižovatky I/38 s ul. Pražská po křižovatku se silnicí III/3509 u České Bělé a na silnici první třídy I/38 v cca km 118,450 - 141,265 provozního staničení od křižovatky se silnicí I/34 po křižovatku se silnicí II/345 u Golčova Jeníkova, v rozsahu grafické přílohy

Zobrazeno 17. 4. 2023 do 2. 5. 2023

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků a lhůta pro uplatnění námitek - jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Květnov

Zobrazeno 14. 4. 2023 do 19. 5. 2023

Dražební vyhláška 36544/M

Zobrazeno 14. 4. 2023 do 1. 5. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, a to na vybraných silnicích II., III. tříd a místních komunikacích, dle grafické přílohy

Zobrazeno 14. 4. 2023 do 1. 5. 2023

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Bridelova na vjezdu k Základní škole v obci Golčův Jeníkov, spočívající v instalaci svislé dopravní značky č. B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou E 13 s textem Mimo zásobování

Zobrazeno 13. 4. 2023 do 16. 5. 2023

Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým se daňovým subjektům v seznamu uvedeným stanovuje daň z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023

Zobrazeno 13. 4. 2023 do 10. 5. 2023

Aukční vyhláška 36028/N

Zobrazeno 13. 4. 2023 do 28. 4. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 41d a 4b v Havlíčkově Brodě v ul. Kozí a B. Němcové, dle grafické přílohy

Zobrazeno 13. 4. 2023 do 28. 4. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v Golčově Jeníkově v ul. Obora, dle grafické přílohy

Zobrazeno 12. 4. 2023 do 3. 5. 2023

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 3. 5. 2023

Zobrazeno 12. 4. 2023 do 27. 4. 2023

Oznámení o uložení písemnosti - Rezler Zdeněk, Pražská 2995, Havlíčkův Brod

Zobrazeno 11. 4. 2023 do 2. 5. 2023

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 2. 5. 2023

Zobrazeno 6. 4. 2023 do 17. 4. 2023

Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 17. 4. 2023

Zobrazeno 6. 4. 2023 do 21. 4. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Havlíčkově Brodě v ul. Žďárská a Perknovská, dle grafické přílohy

Zobrazeno 6. 4. 2023 do 21. 4. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/34410, III/34413, II/344 a dotčených místních komunikacích v místě uzavírky a na objízdné trase, dle grafické přílohy

Zobrazeno 6. 4. 2023 do 21. 4. 2023

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice mzdová/mzdový účetní - MŠ Korálky Havlíčkův Brod

Zobrazeno 6. 4. 2023 do 21. 4. 2023

Oznámení o uložení písemnosti - Emil Telvák, Pražská 2491, Havlíčkův Brod

Zobrazeno 6. 4. 2023 do 21. 4. 2023

Záměr pronájmu pozemku poz. parc. č. 670/36, 670/38, 1016/4, 1016/5, 1016/6, 1016/7, 1016/8, 1016/9, 1016/10, vše v k.ú Mírovka konkrétnímu zájemci

Zobrazeno 6. 4. 2023 do 21. 4. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/1301 a dotčených místních komunikacích v obci Kobylí Hlava, dle grafické přílohy

Zobrazeno 6. 4. 2023 do 17. 5. 2023

Zahájení řízení o Změně č. 2 ÚP Stříbrné Hory

Zobrazeno 5. 4. 2023 do 5. 5. 2023

Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání žádosti o vydání společného povolení na stavbu "Zastřešení výběhů stávající stáje pro skot", v k. ú. Úhořilka

Zobrazeno 5. 4. 2023 do 20. 4. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 17c v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí, dle grafické přílohy

Zobrazeno 5. 4. 2023 do 20. 4. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 208c v Havlíčkově Brodě v areálu bývalého letiště, dle grafické přílohy

Zobrazeno 4. 4. 2023 do 19. 4. 2023

Rozhodnutí o umístění stavby "I/38 Svatý Kříž, úprava křižovatky III/34813"

Zobrazeno 4. 4. 2023 do 19. 4. 2023

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích č. 69d a 144c v obci Havlíčkův Brod v parku Budoucnost a v ul. U Trojice, v rozsahu dle grafické přílohy

Zobrazeno 4. 4. 2023 do 19. 4. 2023

Doručení společného povolení na stavbu "Byt správce areálu Havlíčkův Brod, p.č. 3513/11" veřejnou vyhláškou z důvodu, že není známa adresa účastníků řízení Benzina n.p. Roudnice nad Labem a Chemické závody n.p. Horní Litvínov

Zobrazeno 4. 4. 2023 do 19. 4. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na vybraných místních komunikacích v katastru obcí Sirákovice a Vrtěšice, dle grafické přílohy

Zobrazeno 4. 4. 2023 do 19. 4. 2023

Oznámení o opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci č. 16b ulice Nerudova v obci Havlíčkův Brod, v rozsahu dle grafické situace

Zobrazeno 4. 4. 2023 do 19. 4. 2023

Oznámení o uložení písemnosti - Ivana a Milan Šmídovi, Sídliště Pražská 2897, Havlíčkův Brod

Zobrazeno 3. 4. 2023 do 18. 4. 2023

Oznámení o uložení písemnosti adresátům, kteří mají trvalé bydliště Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod

Zobrazeno 3. 4. 2023 do 24. 4. 2023

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 24. 4. 2023

Zobrazeno 3. 4. 2023 do 4. 5. 2023

Projednání návrhu Zprávy č. 3 o uplatňování Územního plánu Bačkov

Zobrazeno 31. 3. 2023 do 21. 4. 2023

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 21. 4. 2023

Zobrazeno 30. 3. 2023 do 14. 4. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu v Havlíčkově Brodě na silnici č. II/150 v ul. Žižkova a na dotčených místních komunikacích, dle grafické přílohy

Zobrazeno 30. 3. 2023 do 14. 4. 2023

Oznámení o doplnění podkladů řízení a určení lhůty k vyjádření se k doplněným podkladům ke stavbě "Studentské koleje Vysoké školy polytechnické, Jihlava"