Archiv úřední deskyKategorie úřední desky

Výpis článků

od 9. 2. 2024 do 26. 2. 2024

Záměr výpůjčky části pozemku poz. parc. č. 790/2, 803/1, 2305/10 v k. ú. Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci

od 9. 2. 2024 do 26. 2. 2024

Rozhodnutí o vydání společného povolení na stavbu: „I/38 Havlíčkův Brod, Lidická“

od 8. 2. 2024 do 23. 2. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Havlíčkově Brodě v ul. Žďárská a Perknovská, dle grafické přílohy (kulturní akce "Perknovská pouť)

od 8. 2. 2024 do 23. 2. 2024

Záměr výpůjčky částí pozemků poz. parc. č. 239, 251/2, 263/2, 270/7, 270/8, 270/9, 2259/27, 2259/29, 2259/47, 2259/48, 2259/49, 2259/224, 2259/225, 2263/1, 2263/2, 2264/1, 2376/2, 2376/6, 2376/17, 2376/33 v k. ú. Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci

od 7. 2. 2024 do 22. 2. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 17c v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí, dle grafické přílohy (akce "Vinný košt")

od 7. 2. 2024 do 22. 2. 2024

Rozhodnutí - Studentské koleje Vysoké školy polytechnické, Jihlava

od 5. 2. 2024 do 20. 2. 2024

Oznámení o uložení písemnosti - Andrii Zakutynskyi

od 1. 2. 2024 do 16. 2. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/38 v Havlíčkově Brodě v místě křižovatky I/38 se silnicí II/348 po křižovatku I/38 se silnicí III/03814 z důvodu III/03811 Baštínov, stavební úpravy komunikace a rybníka v rozsahu grafické přílohy

od 1. 2. 2024 do 16. 2. 2024

Rozhodnutí o společném povolení pro akci „Prodloužení vodovodu Vršovice vč. vodovodních přípojek pro chaty“

od 31. 1. 2024 do 15. 2. 2024

Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu: Lučice, TS 0729 - směr k H. Brodu, vedení knn

od 30. 1. 2024 do 14. 2. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 24c v Havlíčkově Brodě v ul. Chelčického, dle grafické přílohy

od 30. 1. 2024 do 20. 2. 2024

Výběrové řízení na obsazení místa referenta - pokladní MěÚ v Havlíčkově Brodě

od 30. 1. 2024 do 21. 2. 2024

Aukční vyhláška

od 30. 1. 2024 do 14. 2. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 8b v Havlíčkově Brodě v ul. Dlouhá, dle grafické přílohy

od 29. 1. 2024 do 13. 2. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnici č. II/150 v Havlíčkově Brodě, dle grafické přílohy („Molitanový muž/žena 2024“)

od 26. 1. 2024 do 12. 2. 2024

Oznámení o zahájení společného řízení stavby "Stavební úpravy MK - ul. Dobrovského, B. Kobzinové a P. F. Ledvinky, Havlíčkův Brod"

od 26. 1. 2024 do 5. 2. 2024

Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 5. 2. 2024

od 26. 1. 2024 do 6. 2. 2024

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 6. 2. 2024

od 25. 1. 2024 do 15. 2. 2024

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 15. 2. 2024

od 24. 1. 2024 do 8. 2. 2024

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 153c ul. V Rámech u č.p. 1855 (na pozemku par.č. 3592/8 v k.ú. Havlíčkův Brod), spočívající v instalaci SDZ č. IP 13c, 2x E 13 a E 7b, dle grafické situace

od 24. 1. 2024 do 8. 2. 2024

Stanovení místní úpravy provozu: 1. na MK č. 127c ul. Trčkova, spočívající v instalaci SDZ č. IZ 8a, SDZ č. IZ 8b a v odstranění SDZ č. B28; 2. na MK č. 95c ul. Pod Radnicí, v odstranění SDZ č. IZ 8a a SDZ č. IZ 8b; 3. na MK č. 113c ul. Smetanovo náměstí, spočívající v odstranění SDZ č. IZ 8a a SDZ č. IZ 8b, dle grafické přílohy

od 24. 1. 2024 do 8. 2. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Jiráskova v Golčově Jeníkově, v úseku od křižovatky a ul. Nová směrem ke křižovatce se silnicí č. I/38, spočívající v instalaci 2 ks SDZ, dle grafické situace

od 23. 1. 2024 do 7. 2. 2024

Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/344 a na MK č. 10b ul. Chotěbořská v místě křižovatky se silnicí č. I/34 (obchvat) v Havlíčkově Brodě, spočívající v instalaci SDZ a VDZ dle grafické situace

od 23. 1. 2024 do 7. 2. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnici č. II/150 v Havlíčkově Brodě, dle grafické přílohy ("65. Trh řemesel Havlíčkův Brod")

od 23. 1. 2024 do 7. 2. 2024

Stanovení místní úpravy provozu na MK č. 113c a 29d v ul. Smetanovo náměstí v Havlíčkově Brodě mezi č.p. 1865 a č.p. 1866, spočívající v instalaci SDZ č. B1, IP 12, E13, B28, E 8d a v instalaci VDZ č. V 10g, dle grafické přílohy

od 23. 1. 2024 do 22. 2. 2024

Aukční vyhláška 6419/N

od 22. 1. 2024 do 6. 2. 2024

Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci p.p.č. 1741/22 v k.ú. Havlíčkův Brod v ul. Prokopa Holého mezi č.p. 1056, 3292 a 4305, spočívající v odstranění a instalaci SDZ a VDZ, dle grafické přílohy

od 22. 1. 2024 do 9. 2. 2024

Výběrové řízení na pracovní pozici Produkční/koordinátor kulturních a společenských akcí v organizaci MDKO

od 19. 1. 2024 do 5. 2. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/03811 a vybrané MK č. 177c v obci Baštínov, spočívající v instalaci SDZ dle přiložené grafické situace (na akci "Rekonstrukce vodního díla")

od 18. 1. 2024 do 2. 2. 2024

Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v částech k. ú. Havlíčkův Brod na zemědělských pozemcích s p. č. 1820/1, 1820/3 a 2067/1

od 18. 1. 2024 do 2. 2. 2024

Návrh opatření obecné povahy: Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku Lučický potok v úseku říční kilometr 0,000 - 14,722

od 18. 1. 2024 do 8. 2. 2024

Výběrové řízení na obsazení místa referenta Odboru vnějších a vnitřních vztahů MěÚ v Havlíčkově Brodě

od 17. 1. 2024 do 1. 2. 2024

Oznámení a výzva aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod ORP Havlíčkův Brod

od 17. 1. 2024 do 1. 2. 2024

Oznámení o vydání Změny č. 7 ÚP Krásná Hora

od 16. 1. 2024 do 31. 1. 2024

Rozhodnutí o stavebním povolení na stavbu: II/344, III/34413, III/3468 Rozsochatec průtah

od 16. 1. 2024 do 31. 1. 2024

Doručení oznámení o zahájení společného řízení a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí na stavbu "Kanalizace a ČOV Skryje vč. místních částí Hostačov a Chrastice" veřejnou vyhláškou z důvodu, že nejsou známi účastníci řízení Jaroslav Zelený, Josef Zelený, Stanislav Zelený a Václav Zelený

od 16. 1. 2024 do 31. 1. 2024

Oznámení o zahájení společného řízení a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí stavby vodního díla pro akci "Kanalizace a ČOV Skryje vč. místních částí Hostačov a Chrastice"

od 16. 1. 2024 do 16. 2. 2024

Dražební vyhláška 5479/M

od 15. 1. 2024 do 30. 1. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 17c a 23d v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí, dle grafické přílohy

od 15. 1. 2024 do 31. 1. 2024

Výběrové řízení na obsazení místa vedoucího Odboru evidence obyvatel a matrik MěÚ Havlíčkův Brod

od 12. 1. 2024 do 29. 1. 2024

Doručení rozhodnutí o společném povolení stavby vodního díla pro akci "Kanalizace a přeložky kanalizace ul. Okrouhlická - Havlíčkův Brod" veřejnou vyhláškou z důvodu, že není znám účastník řízení po zemřelé Marii Homolové, Zdenky Vorlové

od 11. 1. 2024 do 26. 1. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na vybraných silnicích II., III. tříd a místních komunikacích v obvodu města Golčův Jeníkov a jeho okolí, dle grafické přílohy ("38. ročník silničního běhu městem Jarmily Kratochvílové")

od 11. 1. 2024 do 26. 1. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 113c, 17c, 2a a 1a v Havlíčkově Brodě na Smetanově a Havlíčkově náměstí, v ulici Horní a Dolní, dle grafické přílohy ("Masopustní jarmark")

od 8. 1. 2024 do 23. 1. 2024

Stanovení místní úpravy provozu na parkovišti u hlavního vjezdu do areálu PL v Havlíčkově Brodě, parkoviště se nachází mezi MK č. 6a ul. Rozkošská a oploceným areálem PL, dle grafické situace

od 8. 1. 2024 do 23. 1. 2024

Oznámení o zahájení společného povolení a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí stavby vodního díla "Přeložka vodovodu ul. Okrouhlická, Mlýnská - Havl. Brod"

od 8. 1. 2024 do 23. 1. 2024

Stanovení místní úpravy provozu na VPÚK p.p.č. 983/17 v k. ú. Mírovka před vjezdem do areálu elektrorozvodny, spočívající v instalaci SDZ, dle grafické situace

od 8. 1. 2024 do 23. 1. 2024

Oznámení o uložení písemnosti - Natig Orudzhev, pobytem Tyršova 13, Nymburk

od 5. 1. 2024 do 22. 1. 2024

Oznámení o uložení písemnosti - Andrea Dzurková, Klára Stejskalová, Lukáš Andrej Stejskal a Oliver Stejskal, bytem Mírová 413, Havlíčkův Brod

od 5. 1. 2024 do 26. 1. 2024

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 26. 1. 2024

od 5. 1. 2024 do 22. 1. 2024

Oznámení o uložení písemnosti - Edita Cinová, Mírová 413, Havlíčkův Brod

od 3. 1. 2024 do 18. 1. 2024

Doručení rozhodnutí na stavbu "Revitalizace vegetační ČOV Skuhrov - 150 EO" veřejnou vyhláškou z důvodu, že není známá adresa účastníka řízení Benzina n.p. Roudnice nad Labem

od 3. 1. 2024 do 18. 1. 2024

Vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí o umístění stavby označené jako "V406/407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400kV"

od 3. 1. 2024 do 18. 1. 2024

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu "I/38 Havlíčkův Brod, most ev. č. 38-062"

od 3. 1. 2024 do 30. 1. 2024

Aukční vyhláška 388/N

od 2. 1. 2024 do 17. 1. 2024

Stanovení místní úpravy provozu na silnic č. III/3443 v km 0,460 - 0,620 v obci Dolní Krupá, v rozsahu dle grafické přílohy

od 2. 1. 2024 do 17. 1. 2024

Záměr darování pozemku č. 12/3 odděleného z pozemku č. 12 v k. ú. Březinka u Havlíčkova Brodu

od 2. 1. 2024 do 17. 1. 2024

Záměr prodeje části pozemku č. 1727 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

od 29. 12. 2023 do 15. 1. 2024

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, změny č.5 územního plánu Havlíčkův Brod.

od 29. 12. 2023 do 6. 2. 2024

Zahájení řízení o Změně č. 3 ÚP Lípa

od 29. 12. 2023 do 7. 2. 2024

Zahájení řízení o Změně č. 1 ÚP Krátká Ves

od 28. 12. 2023 do 12. 1. 2024

Stanovení místní úpravy provozu na VPÚK p.p.č. 835 v k. ú. Olešenka, p.p.č. 500 a 505 v k.ú. Ronov nad Sázavou, spočívající ve výměně a instalaci SDZ dle grafické přílohy

od 22. 12. 2023 do 8. 1. 2024

Rozhodnutí o stavebním povolení pro stavbu dráhy "Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled"

od 22. 12. 2023 do 22. 1. 2024

Výzva k odstranění odstaveného vozidla - Škoda Fabia, barvy šedá metalíza, RZ 2J1 5036, odstaveného u komunikace spojující obec Suchá se silnicí I/38 na pozemku parc. č. 2216 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

od 21. 12. 2023 do 5. 1. 2024

Oznámení o OOP pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 4a v obci Havlíčkův Brod v ulici Pražská u č.p. 2495, v rozsahu dle grafické přílohy

od 21. 12. 2023 do 5. 1. 2024

Oznámení o zahájení společného povolení a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí pro akci "Prodloužení vodovodu Vršovice vč. vodovodních přípojek pro chaty"

od 20. 12. 2023 do 4. 1. 2024

Doručení výzvy vyjádření k podanému odvolání na stavbu "Nástavba nad garáží u rodinného domu č.p. 2191, ulice Stachanovská, Havlíčkův Brod" veřejnou vyhláškou z důvodu, že není známá adresa účastníků řízení Františka Halamáska, Josefa Halamáska a Marie Muzikářové

od 20. 12. 2023 do 4. 1. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd, které jsou v působnosti Městského úřadu Havlíčkův Brod jako ORP, spočívající v umístění přechodného dopravního značení, dle vzorových schémat, pro celoroční provádění údržbových prací a oprav správcem předmětných komunikacích

od 18. 12. 2023 do 2. 1. 2024

Oznámení o uložení písemnosti - Edita Cinová, bytem Havlíčkův Brod, Mírová 413

od 18. 12. 2023 do 2. 1. 2024

Oznámení o uložení písemnosti - Andrea Dzurková, Klára Stejskalová, Lukáš Andrej Stejskal, Oliver Stejskal, bytem Havlíčkův Brod, Mírová 413

od 15. 12. 2023 do 1. 1. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK a ÚK v obci a k. ú. Štoky (p.p.č. 1588/1, 2873/2, 2873/1), spočívající v instalaci SDZ dle přiložené grafické situace (z důvodu výkopových prací pro stavbu "HB, Štoky 1136/17 MZS, knn")

od 15. 12. 2023 do 19. 1. 2024

Dražební vyhláška 112803/M

od 15. 12. 2023 do 1. 1. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na vybraných silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v místě uzavírky a na objízdné trase, dle grafické přílohy (na stavební akci "II/346 Habry - Štěpánov")

od 15. 12. 2023 do 1. 1. 2024

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 19b v obci Havlíčkův Brod v ulici Na Spravedlnosti u č. p. 3221, v rozsahu dle grafické přílohy

od 13. 12. 2023 do 28. 12. 2023

Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na silnici první třídy I/34 (budoucí I/38) v křižovatce ulic Chotěbořská a II/344 U Cihláře, Havlíčkův Brod, v rozsahu grafické přílohy

od 13. 12. 2023 do 28. 12. 2023

Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu: II/344, III/34413, III/3468 Rozsochatec průtah

od 13. 12. 2023 do 28. 12. 2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu – Vyhláška o nočním klidu

od 12. 12. 2023 do 27. 12. 2023

Stanovení místní úpravy provozu u mostu ev. č. HB-4014 přes potok ústící do rybníku Rantejch v parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě, dle grafické situace

od 12. 12. 2023 do 27. 12. 2023

Stanovení místní úpravy provozu u mostu ev. č. HB-4019 vedoucího přes řeku Sázavu v blízkosti železniční zastávky Perknov v Havlíčkově Brodě, dle grafické situace

od 12. 12. 2023 do 12. 1. 2024

Výzva k odstranění odstaveného vozidla - Renault Scenic, šedé barvy, RZ 4J7 1369, odstaveného vedle prodejny OKAY na poz. parc. č. 930/29 v k.ú. Havlíčkův Brod

od 12. 12. 2023 do 10. 1. 2024

Aukční vyhláška 110737/M

od 12. 12. 2023 do 9. 1. 2024

Aukční vyhláška 110263/M

od 12. 12. 2023 do 11. 1. 2024

Aukční vyhláška 110557/N

od 12. 12. 2023 do 5. 1. 2024

Aukční vyhláška 110620/M

od 11. 12. 2023 do 26. 12. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 104c v Havlíčkově Brodě v ul. Sekaninova, dle grafické přílohy ("oprava havárie vodovodního řadu v Havlíčkově Brodě v ul. Sekaninova u č. p. 831")

od 11. 12. 2023 do 26. 12. 2023

Oznámení o uložení písemnosti - Anna Varadiová, Pražská 2228, Havlíčkův Brod

od 11. 12. 2023 do 27. 12. 2023

Oznámení o vydání Změny č. 4 ÚP Horní Krupá

od 11. 12. 2023 do 8. 1. 2024

Aukční vyhláška 110857/N

od 8. 12. 2023 do 25. 12. 2023

Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na KM ul. Jiráskova v Golčově Jeníkově v úseku od křižovatky s ul. Nová směrem ke křižovatce se silnicí č. I/38, dle grafické přílohy

od 8. 12. 2023 do 25. 12. 2023

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Jiráskova v Golčově Jeníkově v úseku od křižovatky s ul. Nová směrem do centra až k č.p. 226, dle grafické situace

od 8. 12. 2023 do 28. 12. 2023

Informace o vydání závěru zjišťovacího řízení záměru "ČOV Havlíčkův Brod - doplnění kalového hospodářství"

od 7. 12. 2023 do 22. 12. 2023

Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku Dlouhoveský potok na území Kraje Vysočina v úseku říční kilometr 0,000 - 6,290

od 7. 12. 2023 do 22. 12. 2023

Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/344 a na MK č. 10b ul. Chotěbořská v místě křižovatky se silnicí č. I/34 (obchvat) v Havlíčkově Brodě, spočívající ve zrušení a instalaci SDZ a VDZ dle grafické přílohy

od 7. 12. 2023 do 22. 12. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 69d v Havlíčkově Brodě v ul. U Stadionu, dle grafické přílohy (oprava havárie vodovodního řadu v Havlíčkově Brodě v ul. U Stadionu u č.p. 2777)

od 6. 12. 2023 do 21. 12. 2023

Prodloužení platnosti rozhodnutí na stavbu: H. Brod, TS 0013 - TS 0673, vedení kvn, ZOK

od 6. 12. 2023 do 21. 12. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na vybraných silnicích II., III. tříd v působnosti ORP Havlíčkův Brod, dle grafické situace (akce "III/3473 Malčín - Zboží, Oprava silnice")

od 6. 12. 2023 do 21. 12. 2023

Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 153c ul. V Rámech u č.p. 1855 (na pozemku par.č. 3592/8 v k.ú. Havlíčkův Brod), dle grafické přílohy

od 6. 12. 2023 do 21. 12. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3456 a vybrané místní komunikaci (okolo kašny) na náměstí T.G.Masaryka v Golčově Jeníkově, dle grafické přílohy (konání vánočních trhů)

od 6. 12. 2023 do 21. 12. 2023

Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu: 1. na MK č. 127c ul. Trčkova v Havlíčkově Brodě; 2. na MK č. 95c ul. Pod Radnicí v Havlíčkově Brodě; 3. na MK č. 113c ul. Smetanovo náměstí v Havlíčkově Brodě, dle grafické přílohy

od 6. 12. 2023 do 21. 12. 2023

Stanovení místní úpravy provozu na vybrané VPÚK a silnici č. III/34723 v obci Veselý Žďár od cca čp. 106 směrem k nové zástavbě, spočívající v instalaci SDZ a VDZ dle grafické přílohy