Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici třetí třídy č. III/03811 v km 1,500-2,000, provizorní kom. III/03811, v k. ú. Havlíčkův Brod, dle grafické přílohy

Zobrazeno 22. 3. 2023 do 6. 4. 2023